Alternatif Ekonomi isimli programımız Medyascope.tv’de başladı. Peki bu program neyi hedefliyor ve daha da önemlisi neyi hedeflemiyor?

Öncelikle programımız artam rekabetçi endüstriyel üretim metodlarından kendini soyutlayıp ‘’Başka bir üretim mümkün’’ diyenlerin hikayelerini sizlerle buluşturmak istiyor.

Dayanışmayla üretim mümkün mü?

Dayanışmayla üretim mümkün, hem de çok. Bu üretim şekli dünyanın birçok yerinde topluluklar tarafından uygulanan ve çok verimli sonuçlar üreten bir üretim biçimi. İşin en güzel yanı ise bu topraklarda da bu üretim biçimi hep uygulandı ve hala da devam ediyor. Sadece bizler görmüyoruz. İşte tam da bu noktada programımız Alternatif Ekonomi bu üretim tecrübelerinin paydaşları ile sizleri buluşturmak istiyor. Onların tecrübelerini onların ağzından size aktarmanın peşinde. Tabii ki yine dayanışmayla…

Sizleri de bu sürece katarak önerilerinizle giderek artan bir tecrübeler birikimi yaratabiliriz.

Selamlar!

Dayanışma ile!

Mail Adresi: alternatifekonomi@hotmail.com

Twitter: @ekoalternatif

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.