82% Extra nieuwsbrief

Dit is een voorbeeld van de 82% Extra nieuwsbrief die je ontvangt als je Patreon wordt van 82%. Hij kan er elke keer weer anders uitzien hoor, maar dit was de eerste.

Voor mijn Patreons een extra editie. Dit ga ik vaker zo doen om Patreons te belonen. En daarmee ga ik ook pas geld innen als er een “82% Extra” is verstuurd. Lijkt me prima toch? Natuurlijk support je met de donatie 82% in z’n geheel, dat blijft zo. Dit is een extraatje.

In de 82% van deze week had ik het over preppen maar tegen de antibioticapocalypse preppen heeft helaas geen zin… Supergevaarlijke ontwikkeling. Ook supergevaarlijk: alternative facts in ons hoofd over de Trench Run die de X-fighters moeten maken om de Death Star te vernietigen in Star Wars.

Deze week op Twitter…

Extra dingen om te klikken

Meer of minder doneren via Patreon?

Dat kan natuurlijk altijd! Log in bij Patreon en pas je bedrag aan.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.