Nadělit k Vánocům nekonečno?

Rekola Bikesharing
Nov 20 · 2 min read

Rekola ukládáme od 21. 11. ve většině měst k zimnímu spánku, ale to neznamená, že se netěšíme na další sezónu. Startujeme tentokrát 1. března 2020 a už teď víme, že nás čeká spousta novinek.

Když jsme přemýšleli, co bychom si v týmu přáli k Vánocům, při pohledu na rekolí logo nám to došlo: Nekonečno! A k tomu dárky od malých českých značek jako Vasky a Papelote. Tak mrkněte.

Co (si) dáte k Vánocům?

Pro ty, kteří Rekola teprve zkouší: Dva měsíce s dárkem

Nekonečno jízd na dva měsíce a k tomu dárek. Buď slevu 300 Kč na boty od Vasky nebo barevný blok od Papelote. Skvělý dárek pro kamarády, kteří za vámi přijedou na léto nebo ty, kteří si dávají sportovní předsevzetí. Za 390 Kč.

Pro ty, kteří to s Rekoly myslí vážně: Hodinové jízdy na celý rok

Nekonečno jízd na celou sezónu 2020. Od března do listopadu tak můžete vyjezdit libovolný počet jízd. Navíc si můžeme vybrat, že všechny jízdy budou hodinové a ne jen 30minutové. Za 1755 Kč.

Pro ty, kteří jezdí pravidelně: Devět měsíců s dárkem

9 měsíců plných 30minutových jízd. A k tomu libovolný diář od Papelote. Nebo raději sleva 800 Kč na boty od Vasky? Za 1755 Kč včetně dárku.

Pro ty, kteří hledají zážitky: Výlet pro dva na Rekole

Poukaz 24 hodinové předplatné. Jedno kolo na 24 hodin a nebo víc kol během jednoho dne? Je to na vás, jak si ho využijete. Třeba jako záminku vyjet na výlet do Českých Budějovic. Za 250 Kč pro dva.

Pro ty, kteří chtějí ušetřit: 365 Kč sleva

Roční předplatné se symbolickou slevou 365 Kč. Získávate nekonečný počet 30 minutových jízd po celou sezónu 2020. Začínáme už 1. března! Za 1390 Kč.

Všechny poukazy najdete na webu Rekol. A ať máte jasno: Poukazy můžete využít už od 1. března 2020. Platí až do 30. listopadu 2020. Využít je můžete kdykoliv mezi tím. A poukaz na jízdy dostanete e-mailem hned.

A těšíme se s vámi na viděnou 1. března!

Co už víme o další sezóně?

“Ve městech jsme měli tento rok 2000 dopravních prostředků a příští rok plánujeme ještě více. Jen v Praze by se mělo během jara objevit tisíc kol,těší se Vítek Ježek na rok 2020.

Už teď nás potkáte v tendrech a na schůzkách s městy v naději, že příští rok bude měst ještě více než letošních jedenáct. Vždy spolupracujeme s městy, kde jezdíme. Zavádíme bikesharing po vzájemné dohodě, přidáváme kola tam, kde dávají smysl a město je odsouhlasí.” Už teď víme na 100 %, že bikesharing určitě bude mít Praha, Brno, Frýdek-Místek a České Budějovice. Nechte nám e-mail a dáme vám vědět, jestli dopadlo i to vaše město.

Rekola k Vánocům i o Vánocích
Rekola Bikesharing

Written by

Sdílená kola v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Kladně, Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi, Písku a finské Vaase. http://rekola.cz

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade