Na kole po městě: 4 kilometry a 4 gastrotipy, ideální pro dva

Rekola Bikesharing
Jul 8 · 2 min read

Náročnost: I Tvoje babička by to ujela poslepu. Nula kopců. Málo silnic.

Jak dlouho: Pěšky to vyjde na 51 minut. Na kole pomalu na půl hodiny. Ale nepočítám do toho gastrozastávky.

Romantický potenciál: Pokud nesníte úplně všechno, o čem píšu, bude to láska.

Rekolí tip: Chcete mít jistotu, že na vás na Petříně kolo počká? Použijte Hlídače. Rekolo vám na daný čas i místo zarezervuje.

0.km: Všechny rande začínají na Petříně. Tak využijte nabídku a půjčte si na jeden účet i druhé rekolo.

Gastrotip: Na cestu si sbalte pečivo z tamního Arctic Bakehouse (Újezd 11). Není nejlevnější, ale nejlepší rozhodně.

1.km: Na Kampu sjeďte ulicí u Angelata, kde nejsou schody. V parku se propleťte kolem pejskařů a turistů, co loví PokemonGo. Mrkněte na miminko od Davida Černého, tučňáky u paní Medy i Werichovu vilu. A potom to vemte to cestou kolem Vojanových sadů. Tam případně mrkněte na volně pobíhající pávy.

Gastrotip: Provizorní zahrádka (čti: sedí se na chodníku) Lokálu u Bílé Kuželky je výčnělek rekolí zóny. Náhoda? Nemyslím si. Tak na zdraví!

2.km: Svezte se přes Mánesův most a u Rudolfina sjeďte k řece na Dvořákovo nábřeží.

Gastrotip: Uměleckoprůmyslové muzeum otevřelo po rekonstrukci kavárnu s krásnou zahradou. Kromě fontány tam najdete altánek jako stvořený pro dlouhé hovory o ničem a všem.

3.km: Projeli jste kolem Právnické fakulty, nemocnice Na Františku a Kláštera sv. Anežky až k Ministerstvu Průmyslu a obchodu. Tohle ideální místo, kde případně odložit kolo a jít se kochat výhledem na Letnou.

Gastrotip: V Naše Maso v Dlouhé dostanete tatarák na stojáka a po něm si do pusy dejte jednu z mnoha kremrolí u Skály. Nic neříká láska víc, než když je vám společně špatně, říkala už moje babička.

4.km: Kolem parku Lannova pokračujte na Rohanské nábřeží. Jen pozor u Hiltonu je stezka dost úzká a občas na pár místech je špatně vidět za roh. Za kancelářskými budovami objevíte park s krávou, vanou a Přístavem. A co by kamenem dohodil i Dva Kohouty.

Gastrotip: Přístav18600 je kempink u Berounky uprostřed Prahy. Hřiště na beach, malinovka, tráva a kadibudka schované v lesíku. Ti ostřílenější si do košíku na rekole už doma naložili gril a teď ho vykládají. Ostatní srkají pivo a plánují strávit důchod na Vysočině.

Užijte si GastroKoloRande!

Pavlína Louženská, #HolkyzMarketingu

Rekola Bikesharing

Written by

Sdílená kola v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Kladně, Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi, Písku a finské Vaase. http://rekola.cz

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade