- Det er klart det er lettere å kritisere et selskap du ikke trenger å få noe ut av, enn et s…
Rianne_Vogels
1

«Ledende tech-kvinner krever oppgjør med trakassering i bransjen. Anita Schjøll Brede oppfordrer til å få «trollene opp i lyset så de sprekker». Anne H. Worsøe vil ha nulltolleranse. Og Kristine Kotte-Eriksen mener det er mange stygge historier i næringslivet – både blant kvinner og menn.»

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.