I gründerverden i Norge er 99% av lederne menn. Jeg satset som kvinne, og ble behandlet brutalt.
Rianne_Vogels
95

Oppdatering: Ingen av selskapene, personene eller bransjeorganisasjoner nevnt i denne publikasjonen har respondert, og ingen tiltak er iverksatt.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rianne_Vogels’s story.