ผู้เสแสร้งเองก็เป็นเพียงมนุษย์ ตอน บริหารเหล่าผู้เสแสร้งให้ได้แล้วชีวิตจะดี

ข้าพเจ้าเคยฉงนและเดือดดาลที่ต้องร่วมงานกับเหล่าผู้เสแสร้ง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาพลิกลิ้นไม่รักษาน้ำคำ แนวคิดของพวกเขาชัดเจนนักว่าความซื่อตรงเป็นคุณสมบัติของพวกหน้าโง่ และวิถีแห่งการดำเนินชีวิตก็สอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวอย่างมั่นคง

การจำแนกผู้เสแสร้งนั้นไม่ยาก หากแต่ต้องตั้งสติให้มั่นและคอยเปิดตาจับจ้องความเป็นไป

การประชุมกับผู้เสแสร้งนั้นแสนสำเริง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้บริหารเป็นองค์ประชุม พวกเขาจะสร้างบรรยากาศที่ชื่นมื่น โดยเพิกเฉยกับอุปสรรคในการทำงานที่เกิดขึ้นจริงทั้งปวง และพวกเขาจะกระวีกระวาดในการอาสารับหน้าทีความรับผิดชอบไปโข ทำให้การประชุมดังกล่าวจบอย่างสุขใจ
การตามงานกับผู้เสแสร้งนั้นช่างรวดร้าว ยิ่งเมื่อไม่มีผู้บริหารอยู่ในวงโคจร พวกเขาจะส่งมอบงานที่ล่าช้าเกินหมายกำหนดและเนื้องานไม่เคยตรงตามที่รับปาก เมื่อไถ่ถามก็จะได้รับข้อแก้ตัวเพื่อซื้อเวลาไปวันๆ

เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหลีกพวกผู้เสแสร้ง หนทางในการรับมือที่มีประสิทธิภาพที่ข้าพเจ้าได้จากประสบการณ์ตรงได้แก่

หลักฐานในการสื่อสารมีความสำคัญเสมอ — (1) จงสื่อสารกับพวกเขาด้วยอีเมลล เชื่อเถิดพวกเขาจะพยายามเข้าหาและชี้แจงด้วยคำพูด (2) ย้ำให้พวกเขาตอบอีเมลล์กลับมา ผู้เสแสร้งมักจะพยายามหนีหน้า (3) จงให้โอกาสตอบสักเพลาและ หากไม่มีการตอบรับค่อยออกอีเมลล์ที่อ้างอิงถึงถ้อยคำของพวกเขาอีกที *อาจเป็นการเสียพลังงานชีวิต แต่การสร้างหลักฐานเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อใช้อ้างอิงเมื่อพวกเขาเริ่มกระบิดกระบวน
การพยายามปิดงานโดยเร็วช่วยลดความเสี่ยง — เมื่อเหล่าผู้เสแสร้งรับปากในสิ่งใด จงรีบกำหนดระยะเวลาส่งงานให้เร็วที่สุด การประวิงไม่เกิดผลดีใดๆทั้งสิ้น เหตุพวกเขาอาจจะลืม ซึ่งเมื่อถึงเวลาตามงาน พวกเขาก็จะสร้างข้อแก้ตัวอีกสารพัด
จงใช้บริการผู้บริหารอย่างเหมาะสม — (1) เพิ่มชื่อผู้บริหารให้อยู่ในรายชื่อส่งอีเมลล และ (2) เชิญผู้บริหารเข้าประชุมในวาระที่มีประโยชน์เชิงกลยุทธ์ *อย่าได้ใช้บารมีของผู้บริหารอย่างเรี่ยราด เลือกเฉพาะจังหวะที่จำเป็นเท่านั้นจะสามารถกระตุ้นผู้เสแสร้งไหวติงได้

*ลองสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองในการมองการแสดงของเหล่าผู้เสแสร้งเป็นละครฉากหนึ่ง ด้วยผู้เสแสร้างเองก็มีหลายระดับ บ้างก็มีทักษะระดับมืออาชีพ บ้างก็เพียงใจรัก นึกขันไปกับสถานการณ์ให้ได้แล้วชีวิตจะดี

ผู้เสแสร้งเองก็เป็นเพียงมนุษย์จ้ะ — บริหารเหล่าผู้เสแสร้งให้ได้และชีวิตจะดีเอง

Like what you read? Give Ribbib a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.