Smartphone Trends 2015

Het aantal Nederlanders met een smartphone neemt nog altijd toe. Deze trend zal je misschien niet verbazen, maar er zijn anno 2015 meer ontwikkelingen gaande. Recent onderzoek levert nieuwe statistieken over het smartphonegebruik in Nederland op.

Smartphone trends in 2015

In juni 2015 was 80% van de Nederlanders in het bezit van een smartphone. Onder jongeren is dit percentage zelfs 96%(!). De smartphone is bij veel mensen niet meer weg te denken uit het leven. Onderzoek wijst uit dat we gemiddeld maar liefst 221x per dag op onze mobiele telefoon kijken.

Producenten als Apple, Samsung en HTC bedenken voortdurend innovatieve nieuwe features waarmee ze mensen willen verleiden een telefoon van hun merk te kopen. In de markt voor mobiele telefonie is momenteel een aantal trends te ontdekken. We lichten er drie uit:

1) Grotere schermen

Een trend die al enige tijd gaande is, is dat mobiele telefoons steeds groter worden. Dit komt vooral doordat vrijwel alle smartphones tegenwoordig een touchscreen hebben en mensen steeds hogere eisen stellen aan hun telefoon (bijv. video’s kijken in hoge resolutie). Ruim de helft van de smartphones die het afgelopen jaar zijn verkocht, had een scherm van 5" of groter.

2) 4G is de standaard

De meerderheid van de toestellen die in 2015 verkocht zijn, is aangesloten op het 4G netwerk. Dit telecommunicatie-netwerk is de verbeterde en snellere versie van het voorheen gangbare 3G-netwerk en is daarmee uitermate geschikt om content te downloaden, uploaden, streamen, etc. In 2015 is 4G de standaard geworden voor het mobiele internet.

3) Smartphone vs tablet

65% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder is in het bezit van een tablet. Een groot verschil tussen tablet- en smartphone gebruik is dat tablets vaak thuis op de bank worden gebruikt, terwijl mensen hun smartphone overal mee naar toe nemen. Daarnaast worden smartphones in tegenstelling tot tablets veel meer gebruikt om te chatten, navigeren en foto’s/video’s te maken.

“Een mobiele website hoeft in 2015 zeker niet saai te zijn!”

Wat kun je met deze informatie?

Aangezien 80% van de Nederlanders in het bezit is van een smartphone, kun je het je als organisatie niet permitteren om geen mobielvriendelijke website te hebben. Daarnaast zorgen de eigenschappen van de nieuwe generatie smartphones (hoge internetsnelheid, groot scherm, etc.) er voor dat de mogelijkheden voor mobiele websites uitgebreid worden. Een mobiele website hoeft in 2015 zeker niet saai te zijn! Voor meer informatie over mobiele sites kun je natuurlijk altijd contact opnemen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.