AĞUSTOS AYI ÜCRETSİZ ÇALIŞAN KAMPANYASI

Ritapos’un kampanyası ile çalışan hesabınız bedavaya gelsin.

Ağustos ayında Facebook kampanyamızı paylaşan ve daha önceki kampanyalarımızdan her hangi birinden faydalanmayan üyelerimiz için geçerli olan kampanya kapsamında üyelerimize yıl sonuna kadar bir adet çalışan hesabını ücretsiz olarak veriyoruz. Detaylı bilgi ve çalışan hesabınızı açtırmak için buraya tıklayarak açılacak sayfadaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.