Paket Sipariş Teslimatı

Pek çok işletmede telefonla paket olarak verilen siparişin müşteriye ulaştırılması bir sorun olmuştur ve çözülmesi gerekmektedir. Herşeyin bir arada düşünüldüğü bir otomasyon sisteminin bunu desteklememesi ise hoş değildir.

Ritapos, paket siparişlerinde sizi arayanı tanır. Tanımladığınız kuryeye harita üzerinden teslimat adresini gösterir.

Bir Ritapos işletmesine telefonla sipariş geliyorsa, caller id cihazı sayesinde işletme daha önce sisteme kayıt olan müşterilerini tanır.

Kayıtlı bir müşterinin adresi harita üzerinde nokta olarak belirlenebilir.

Tıpki bir masaya sipariş ekler gibi müşteriye sipariş eklenir.

Ardından siparişi alan kullanıcı, siparişi kuryeye teslim ettiğini belirtmek için kuryeyi seçer. Kuryeye siparişin verildiği tarih ve saat otomatik olarak sisteme kaydolur.

Ritapos’taki bir sipariş üst bilgileri

Kurye sipariş detaylarında sağ üstte yer alan müşterinin yanındaki konum işaretine tıklayarak haritayı açarak haritadaki noktaya gider. Siparişi müşteriye teslim ederek “Teslim et” tuşuna basar ve siparişin müşteriye teslim edildiği tarih ve saati sisteme kaydeder.

Bu sayede Ritapos, kuryeye verilen siparişin nokta atışı olarak doğru adrese teslim edilmesini; siparişin saat kaçta kuryeye verildiğini ve kaçta müşteriye teslim edildiğini gösterecek metrikleri işletme sahiplerine sunar.

Ritapos’a geçin rahat edin…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.