…..Την ανεξήγητη γραφή να λύσω πολεμώ που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγόνες. Γυμνοί με ξύλινους φαλλούς τριγύρω απ΄το λαιμό μας σπρώχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι Παταγόνες….

Κάποιες φορές η συναισθηματική ευφορία που νιώθουμε λόγω ιδιαίτερων εμπειριών που βιώνουμε είναι τόσο έντονη που αναπόφευκτα κάτι χάνεται κατά την…

My experiences from 2014 (and 2013)

Ágúst Kvaran, November, 2014

The weather forecast kept changing day by day between predictions for heavy rain and sunny sky making my temper to fluctuate accordingly! That briefly described my feeling in Crete, where I was staying the first weeks of October 2014 just before the 5th 100 mile Rodopi…

photo credit: Drossos Drossos

ROUT 2014 — Το Κάλεσμα των Κουδούνων

του Μάνου Κυριακάκη*

Είναι ακόμα φορές που κλείνω τα μάτια και ακούω τον ήχο από τις κουδούνεςσήμα κατατεθέν” του ROUT ή αλλιώς Rodopi AdvEduRun 100 miles, δηλώνοντας έτσι την μορφή του αγώνα, “Περιπέτεια — Αντοχή — Τρέξιμο”.

της Γεωργίας Jo Manta*

Ως “αυθεντικό” παιδί μεγαλούπολης μιας και μεγάλωσα στο Dusseldorf της Γερμανίας είχα την τύχη τα καλοκαίρια να τα περνώ με τη γιαγιά στην Αρχαία Ολυμπία σε μια μικρή φάρμα μέσα στο δάσος. Ένα μικρό σπίτι χτισμένο από πλίθα χωρίς ρεύμα, με τη λάμπα πετρελαίου να μας…

RODOPI ULTRA TRAIL

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store