Roger Nengwe
Roger Nengwe

Roger Nengwe

#AI&ML&RoboticPassionate#Problem solver at PaySika (ex Mymoney)