”Metsässä hengaaminen lievittää stressiä — myös tässä ja nyt!”

Roihu 2016
Aug 25, 2016 · 3 min read

En vieläkään täysin ymmärrä, kuinka pääsin 28-vuoden ikään käymättä yhdelläkään partioleirillä. Tänä kesänä kuitenkin menetin partioneitsyyteni, kun meidän järjestömme Nuorten mielenterveysseura Yeesi kutsuttiin mukaan pitämään työpajaa suurleiri Roihulle. Ennakkoluulottomasti otimme kutsun vastaan työparini Oonan kanssa ja päätimme viettää myös yön leirillä.

Miksi lähdimme mielenterveysseurana mukaan partioleirille? Yksi syy oli totta kai se, että kyseessä oli Suomen suurin nuorisotapahtuma. Toinen syy oli, että mielenterveys ja luonnossa samoilu liittyvät vahvasti toisiinsa.

Pidimme leirillä Yeesi-pistettä, jonne sai poiketa. Jokainen pisteellä käynyt sai kirjoittaa ajatuksensa luonnon ja mielenterveyden suhteesta pienelle lapulle. Olimme virittäneet kahden puun väliin pyykkinarun, johon laput ripustettiin. Päivän päätteeksi pyykkinaru oli täyttynyt ajatuksista luonnon ja mielenterveyden yhteydestä.

Kuvat: Yeesi

Lapuilta löytyi mitä mahtavampia ajatuksia mielenterveydestä. Laput olivat erilaisilla väreillä, käsialoilla ja kielillä kirjoitettuja. Vastauksissa toistuivat luonnon rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Lisäksi osallistujat toivat esille, kuinka luonnossa kävely auttaa selventämään ajatuksia ja laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Vastauksista löytyi myös monia muita kiinnostavia teemoja.

Yeesi-pisteen osallistujien kokemukset luonnon hyvinvointivaikutuksista saavat tukea myös tutkimuksista, joiden mukaan luonto elvyttää stressiä, parantaa mielialaa ja lisää keskittymiskykyä. Luonto tekee siis monella tapaa hyvää ihmiselle, kun luontosuhde saadaan rakennettua.

En tiedä, kuinka monta kertaa hehkutin Oonalle Roihu-leirin hienoutta. Ehkä muutaman kerran liikaa, mutta se yhdisti hienosti ihmisten välistä vuorovaikutusta, mielekästä tekemistä ja luontoa. Yeesin sanoma on, että mielenterveyttä voi vahvistaa erilaisissa ympäristössä erilaisin keinoin. Luonto on oivallinen ympäristö mielenterveyden vahvistamiseen ja partio rakentaa monelle nuorelle suhteen luontoon.

Heikki Luoto, kirjoittaja toimii projektipäällikkönä, nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:ssä

Lopuksi: Kuinka luonto voi vahvistaa mielenterveyttä?

10 erilaista vastausta Roihun leiriläisiltä:

1. ”Metsässä hengaaminen lievittää stressiä — myös tässä ja nyt!”

2. ”Luonnossa yksinkin voi kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta — luonnon kanssa. Luonto ei arvostele ketään, siellä voi olla juuri sitä, mitä haluaa olla.”

3. ”Yksin metsässä voi olla täydellisessä rauhassa.”

4. ”Luonnossa voi kävellä ja samalla miettiä asioita ja rauhoittua.”

5. ”Luonnon kauneus hämmästyttää aina uudelleen ja uudelleen.”

6. ”Luonto tarjoaa pakopaikan hektisyyden keskellä.”

7. ”Luonnon keskellä on helpompi ymmärtää elämän ja asioiden mittasuhteita.”

8. ”Green colour which relaxes your eyes.”

9. ”Tarjoaa harrastusmahdollisuuksia ja -paikkoja.”

10.”Luonnossa saa arjen velvollisuudet helposti pois mielestä.”

Roihu 2016

Written by

Tervetuloa! Roihu on Suomen Partiolaisten elämysvuosi vuonna 2016, joka huipentui leiriin 20.7.-28.7.2016 Hämeenlinnassa. #vieläkinliekeissä

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade