Näin jätteet lajitellaan Roihulla -jätehuoltomestari Laura Heikkisen haastattelu

Roihu 2016
Jul 19, 2016 · 2 min read

Raksa eli rakennusleiri on täydessä tohinassa. Askel vie kohti pelastus- ja logistiikkakeskusta. Ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa pystyssä oleva varasto onkin väärä, joten etsimäni henkilö on ulkona. Tapaaminen piti olla jo tasan kahdelta, mutta nyt kello on jo lähemmäs kymmentä yli. Olen saanut puhelun, joten soitan takaisin. Toisessa päässä on Laura Heikkinen, Roihun jätehuoltomestari ja päivän haastateltava.

Laura päätyi jätehuoltomestarin pestiin ympäristöpalvelupäällikkönä toimivan opiskelutoverin, Maria Rahkolan kautta. Juttelemme Lauran kanssa, miten Roihun jätehuolto on järjestetty yhteistyössä Ekokemin kanssa.

Mikä ihmeen Ekokem ja kiertotalous?

Ekokem on kiertotalousyhtiö, Laura kertoo. Kiertotalous pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä sekä saamaan uusiokäyttöön materiaaleja, esimerkiksi muovia ja metallia. “Kiertotalous on aika uusi juttu, siksi Ekokem tunnetaan ehkä paremmin nimenomaan vaarallisen jätteen käsittelystä, johon yhtiö oli keskittynyt aikaisemmin”, Laura selittää.

“Ekokem toimittaa Roihulle muun muassa jäteastioita ja -puristimia”, Laura kertoo ja täydentää: “Oikeastaan koko jätehuollon kaluston.”

Roihulla on varauduttu kaikenlaisen jätteen syntymiseen. Ruokailuista tulee vaikkapa muovisia mehukanistereita ja biojätettä, rakennus- ja purkuleiriltä puujätettä. Kioskien ja kahviloiden tuottamia roskia ovat esimerkiksi karkkipaperit, Laura luettelee.

Biojätteen ja poltettavan sekajätteen astioita tiskijonossa Roihulla. Kuva: Sonja F.

Mehukanisterin matka

Mitä jätteelle siis tapahtuu sen jälkeen, kun se on päätynyt roskiin? Esimerkiksi otetaan muovinen mehukanisteri, joita tulee olemaan Roihun keittiöillä paljon. Laura kertoo, että kanisterit lajitellaan keittiöllä poltettavan sekajätteeseen, jonka jälkeen jäte laitetaan puristimeen. Ekokem hakee jätteen käsiteltäväksi, ja poltettava sekajäte lajitellaan vielä uudelleen. Sopivat materiaalit uusiokäytetään, ja loput poltetaan. “Tänne Roihulle tulee muuten näytille kierrätysmateriaaleista tehty penkki ja kukkalaatikko!” Laura lisää innostuneena ja viittaa leirialueen pääsuoralle tulevaa kumppanuuskylää kohti.

Kierrätysmateriaaleista valmistettu penkki, Kuva: Sonja F

Lauran kierrätysvinkki leiriläisille

“Ennen kun laitat roskan roskikseen, tarkista, mitä astiassa lukee. Kun jätteet lajitellaan oikein, uusiokäyttö saadaan mahdollisimman tehokkaaksi.”

Sonja F, Roihun bloggaaja.

Roihu 2016

Written by

Tervetuloa! Roihu on Suomen Partiolaisten elämysvuosi vuonna 2016, joka huipentui leiriin 20.7.-28.7.2016 Hämeenlinnassa. #vieläkinliekeissä

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade