Osa 2: Kolmiapila-Gilwell, Ko-Gi, partiojohtajan jatkokurssi kouluttajan silmin

Ko-Gi 119 -kurssin kouluttajat. Kurssin johtajat Timo “Mudi” Muttonen ja Merja “Meku” Ranta-Aho kuvassa keskellä. Kouluttajilla Roihun käsimerkki hallussa :)

“Mikään ei hämmästytä”

Sain mahtavan mahdollisuuden haastatella toista Ko-Gi 119 -kurssin johtajaa, Timu “Mudi” Muttosta, matkalla Roihahdukseen (Roihun laajennetun leiritoimikunnan tapaamiseen) helmikuisena lauantaiaamuna. Mudi on ehtinyt toimia v.1968 partion aloitettuaan niin lippukunta, Espoon Partiotuen, Pääkaupunkiseuden partiolaisten kuin Suomen Partiolaisten tasollakin. Siviilielämässään Mudi hyödyntää partion koulutustaustaansa konsultoimalla liikkeenjohtoa, kehittämällä asiakkaiden liiketoimintaa ja kouluttamalla. Mudilla on kokemusta Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajuudestakin, joten sopivampaa haastateltavaa ei olisi voinut löytyä.

Kolmiapila Gilwell, Ko-Gi-kurssi partion johtamiskoulutuksen laadun varmistajana ympäri maailman

Kolmiapila Gilwell eli Ko-Gi on partionjohtajan jatkokurssi ja ylintä johtamiskoulutusta mitä partiossa voi saada. Ko-Gi tukee partion sisällön, toiminnan ja johtamisen kehittämistä. Johtajuutta ja johtamista pääsee oppimaan ja opettelemaan millä tahansa partion organisaatiotasolla (lippukunta, piiri, SP). Mudin mielestä jokaisessa lippukunnassa olisikin hyvä olla muutama Ko-Gi-kurssin käynyt henkilö partion kehittymisen varmistamiseksi.

“Ko-Gissa ei ole mitään salamyhkäistä: kurssin osallistujat ovat aivan tavallisia ihmisiä, joilla on halu johtaa ja kehittää partion sisältöä ja toimintaa.”

Satakunta partionjohtajaa suorittaa Ko-Gi-kurssin vuosittain Suomen Partiolaisissa (SP). Koska SP kuuluu sekä WAGGGSiin että WOSMiin, kurssilla yhdistyy partiotyttöjen Kolmiapila-kurssin elementtejä (esim. 40 ov:n suuruinen kehittämistehtävä) partiopoikien Gilwell-kurssin elementteihin (esim. johtamisen ja ryhmädynamiikan painotus). Suomea ja Ruotsia lukuunottamatta muualla maailmassa painottuu enemmän Gilwell-näkökulma. Gilwell/woodbadge- kurssi on kansainvälinen ja peruspiirteiltään sama kaikkialla maailmassa kansallisin lisämaustein painotettuina. Kurssin suorittaneet liittyvät kansainväliseen 1st Gilwell Scout Groupiin, johon kuuluvat kaikki maailmalla kurssin käyneet. Puiset kaulassa roikkuvat nappulat ja Gilwell-huivi ydistävät kaikkia yhteisön jäseniä ympäri maailman. Lisäksi Suomessa kurssilaiset saavat hopeisen kolmiapilan partiopaitaan kiinnitettäväksi. Kurssiin kuuluu kehittämistehtävä, jonka aiheena voi olla esimerkiksi lippukunnan tietyn ikäryhmätoiminnan kehittäminen tai sidosryhmien ja lippukunnan yhteistoiminnan kehittäminen. Lähtökohtana on tarve muuttaa jokin asia tai toimintatapa. Mikäli muuttaminen ei onnistu, ei suoritusta hylätä, kunhan kurssilainen reflektoi ja ymmärtää tapahtumien syyt ja seuraukset. Ensimäinen kurssi järjestettiin Evolla 1974, sen jälkeen siellä täällä, Partiopoukamassa ja nykyään taas Evolla. Nykyisin leiriosaan voi sisältyä perinteisen leirielämän lisäksi purjehtimista, retkeilyä ja ensi kesänä esimerkiksi ruotsalaisten Scouternas kanssa yhdessä toimimista.

Maailma pelastuu hyvillä johtajilla. Siksi partio.

Ko-Gi 119 Roihun tekijöiden tukena

Mudi sai idean Ko-Gin yhdistämisestä Roihun pitkäjänteisen projektityöskentelyyn. Poikkeuksellista Roihun yhteydessä toteutettavalle Ko-Gi-kurssille on toiminta- ja kehittämistehtävän painottuminen suunnitteluvaiheeseen toteutusvaiheen sijaan. Kurssi kestää paljon normaalikurssia pidempään, pestistä riippuen 1–2 vuotta. Kurssi on toteutettu monimuoto-opiskeluna ja sisältää useamman viikonlopun lähiopetusjakson sekä hyödyntää sähköisiä opiskelumahdollisuuksia perinteisemmän viisipäiväisen kesäleiriosuuden lisäksi.

Jokaiselle kurssilaiselle tehtiin osaamiskartoituksen lisäksi uutena myös henkilökohtainen opinto- ja näyttösuunnitelma. Kurssin kouluttajat toimivat kehittämistehtävän ohjaajina (eivätkä piirin kouluttajat kuten tapana on ollut). Mudi toivookin jakavansa mahdollisimman monet tunnukset rakennusleirin viimeisenä iltana Roihulla. (Tosin eräs pöllö pisti tuulemaan ja sai tunnuksensa jo viimeisellä lähijaksolla.)

Kurssilla hyödynnetään partiomenetelmää etenkin vartiojärjestelmän muodossa ja osallistujat jaetaankin lintujen mukaan nimettyihin vartioihin eli tiimeihin. Linnut ja vartiot on jaettu Harry Potterin lajitteluhattua apuna käyttäen: tavoitteena muodostaa monipuolisia vartioita, joissa ikä ja pestikokemus täydentävät toisiaan ja vartioiden nimikkolinnut valitaan jäsenistä syntyneen mielikuvan perusteella.

Työelämässä voitaisiin hyödyntää vartiojärjestelmää enemmän tiimityöskentelyn lähtökohtana. Partion opeista riittää ammennettavaa myös kasvatustyöhön ja tapahtumatuotantoon. Partion arvopohja ja luonnossa toimiminen puolestaan tekevät partiosta partion.

Kouluttajankin motiivina uuden oppiminen

Mitä tapahtuu kun kaksi MBTI:n äärilaidassa olevaa ihmistä lyövät hyntyynsä yhteen johtaakseen Ko-Gia? Mudi on päässyt johtamaan Ko-Gi 119 -kurssia Merja “Meku” Ranta-ahon kanssa ja testaamaan parijohtajuutta. Yhteinen historia on auttanut siihen, että molempien vahvuudet on saatu hyödynnettyä kurssin suunnittelussa. Verkostoituminen ja Roihukonteksti kiehtoivat Mudia. Roihussa Mudia viehättää samoajien (15–18-vuotiaat) ja vaeltajien (18–22-vuotiaat) tekeminen ja heidän johtajiensa tukeminen. Roihun tarjoama elämys ja tartuttama innostus ja isojen leirien mielikuva peilautuu suoraan näihin seuraaviin Finnjamboreen toteuttajiin. Symboliikalla, partiomenetelmällä ja tekemällä oppimisella on suuri merkitys.

“On hienoa jakaa eteenpäin omia oppejaan ja samalla myötävaikuttaa parempaan maailmaan.“

Mudin oppina on ollut, että kehitetyt uudet työkalut (henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osaamisen näyttösuunnitelma) auttavat yksilöllisen oppimisen varmistamiseen, joskin asia ei ole yksinkertaista vaan kurssilaisista on pidettävä huolta yksilöinä. Monimuotoinen koulutus on myös toiminut hyvin. Tutulla porukalla kouluttaminen on kenties auttanut entistä rohkeammin kokeilemaan uusia koulutustapoja. Staabin jäsenten kokemus saakin haukkomaan henkeä: sata Ko-Gi-kurssia johdettuna, neljä Ko-Gi-koulutuksen koulutusvastaavaa ja kaksi nykyisen koulutusjärjestelmän kehittäjää. Kaiken lisäksi naispuoleiset kouluttajat ovat koulutukseltaankin kasvatuspsykologeja.

Ko-GI 119 kurssilaiset

Kurssilaiseksi?

Kurssille osallistujien keski-ikä on 30 vuoden tienoilla. Alaikäraja kurssille osallistumiselle on 22 vuotta. Kurssille osallistujalla on hyvä olla jokin pesti, johon pohjautuen voi reflektoida toimintaansa. Partionjohtaja (Pj)-peruskurssin jälkeen 4–8 vuotta johtamiskokemusta erilaisista pesteistä partiosta tai siviilielämästä on hyödyksi. Ko-Gilla sukelletaan pj-kurssia syvemmälle, vahvistetaan partion arvopohjaa, verkostoidutaan ympäri Suomen tulevien uusien partiotuttujen kanssa, reflektoidaan omaa tekemistä enemmän, saa oman ohjaajan ja toteutetaan projektijohtamiseen keskittyvä kehittämistehtävä pj-kurssin tekemiseen keskittyvän johtamistehtävän sijasta. Suomessa pj-kurssin käyneet saavat käyttää huivissaan nahkaista wogglea, mutta muualla maailmassa woggle toimii nimenomaan Gilwell-kurssin tunnuksena.

Poppis Suomela vieraili viimeisellä Ko-Gi 119 lähijaksolla ja korosti yhteisen päämäärän ja itseluottamuksen tärkeyttä ison projektin maaliin saattamisessa. “Usko itseesi, luota kaveriisi — jaksat loppuun asti”

Jutun kirjoittaja on Ko-Gi 119- kurssilainen (eli untuvikko), joka palasi ryminällä partioon 8 vuoden tauon jälkeen ensimmäistä kertaa lippukuntatasoa isompaan projektiin.

Kurssi on antanut huikeat eväät johtamiseen ja projektin toteuttamiseen. Itsetuntemuksen ja rohkeuden karttumisesta ikuisesti kiitollinen, 
Kata, Roihun markkinointipäällikkö

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Roihu 2016’s story.