Vaeltaja, tsekkaa oma ohjelmalaaksosi!

Roihu 2016
Jul 25, 2016 · 3 min read

Kävin torstaina 21.7. aamupäivällä tsekkaamassa vaeltajien ohjelmalaakson tarjontaa. Ohjelmalaakso sijaitsee Majavanpesällä, Unity-alaleiristä pohjoiseen. Osallistuin yhteen pidempään aktiviteettiin ja kokeilin, mitä muuta tarjottavaa ohjelmalaaksossa olisi toimintaa kaipaavalle vaeltajalle.

Päivittäin vaihtuva ohjelma on koottu tauluun, joka on lajiteltu kolmeen osaan. Teemat ovat Luonto, Minä ja hyvinvointi sekä Yhteisö. Torstaina vaeltajalaaksossa oli luvassa mm. geokätköilyä, joogaa SUP-laudoilla sekä Disney-leffailta.

Ohjelmatärppi: Partiota ja politiikkaa vai partiopolitiikkaa?

Valitsin aamupäivän ohjelmatarjonnasta pienimuotoisen paneelin, nimeltään Partiokokemukset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Vetäjänä toimi Katleena “Skeitti” Kortesuo ja haastateltavina olivat Silja Keränen Vihreistä ja Daniel Sazonov Kokoomuksesta. Kuusi aiheesta kiinnostunutta osallistujaa loikoilivat mukavasti riippumatoissa, esittäen halutessaan kysymyksiä. Paneelissa pohdittiin partion vaikutusta poliittiselle uralle ryhdyttäessä ja miten partion ja politiikan voi yhdistää, toisaalta myös sitä, miten aiheet pidetään erillään.

Jotkin ohjelmat vaeltajalaaksossa järjestetään useamman kerran. Partiokokemukset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen järjestetään uudestaan tiistaina 26.7. klo 10. (Tilanne 22.7.)

Black Magic Café — Oma kahvila vaeltajille!

Vaeltajalaakson keskellä on mustanpuhuva teltta, jossa toimii Black Magic Café. Kahvilaa ylläpitävät saksalaiset partiolaiset. Kahvila tarjoaa erilaisia kahveja ja teetä -ilmaiseksi! Maistoin espressoa, vaikken ole aikaisemmin mustan kahvin ystävä ollutkaan (enkä ole vieläkään).

Vaeltajalaakson aktiviteetteja voi suorittaa yksinkin, mutta viettäessäni kahvihetkeä kutsuin kaverini Sampon paikalle seuraksi.

Black Magic Caféssa saa ilmaista kahvia ja teetä. Kuva: Sonja F

Lyhyitä aktiviteetteja pestien ohella

Otimme Sampon kanssa kuvat Metsäinstaan. Toisesta otetaan kuva pikakameralla, ja valmis polaroid laitetaan nimen kanssa seinälle. Kuvista saa jopa “tykätä”, laittamalla sydäntarran kuvaan kiinni!

Ehtisimme tehdä vielä jonkin lyhyen aktiviteetin ennen lounaalle lähtöä. Huomasimme take away -aktiviteettilaatikon, joita on ripoteltu vaeltajaohjelmalaakson lisäksi leirisuoran vaeltajainfoon sekä alaleiritoimistoihin. Take away -aktiviteettien suorittaminen on helppoa ja niitä voi suorittaa silloin kun vaeltajalle sopii.

Take away -aktiviteettilaatikko oli täynnä pieniä pinssejä, joita voi kiinnittää vaikkapa leirihuiviin. Ne olivat haasteita, pinsseissä luki ohjeet, mitä kantajan tulisi tehdä. Tehtävän suoritettua pinssin saisi antaa seuraavalle eteenpäin. Päätin lopulta haastaa itseni toden teolla ja valitsin sellaisen, jossa luki 12 h NO COMPLAIN. En saanut siis valittaa seuraavaan kahteentoista tuntiin.

Etsi mut ja Sampo mettsäinstasta! Kuva: Sonja F.

Kansainvälistä street foodia

Vaeltajaohjelmalaaksossa on myös katukeittiö, joka tarjoaa muutaman kerran leirin aikana eri maiden ruokia. Palasin vaeltajaohjelmalaaksoon lauantaina maistelemaan slovakialaista ruokaa.

Marssin aluksi suoraan jonon jatkoksi, mutta minut käännytettiin takaisin. Ensin pitäisi suorittaa “tongue twister” eli pyöräyttää onnenpyörää ja sanoa lause slovakiaksi. Iik! Olin tosi jännittynyt, koska pitäisi puhua täysin vierasta kieltä. Mutta ruun takia…

Vaeltajalaakson katukeittiössä tarjotaan eri maiden ruokia. Kuva: Sonja F.

Tarjottu ruoka oli hyvää. Katukeittiöllä hääräävät slovakialaiset kertoivat, että ruoka oli perunapannukakkuja sekä pastaa korppujauhoissa. Jälkimmäistä tarjottiin joko pähkinöillä tai ilman.

Vaeltajalaaksossa kannattaa todellakin käydä!

Sonja F, Roihun bloggaaja.

Roihu 2016

Written by

Tervetuloa! Roihu on Suomen Partiolaisten elämysvuosi vuonna 2016, joka huipentui leiriin 20.7.-28.7.2016 Hämeenlinnassa. #vieläkinliekeissä

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade