▼ Матюки, які роблять з Тебе українця.☝
▼ Як правильно лаятись?☝
◉ ✡★Юдо-кацапські матюки✡★ — сексоцентричні або ж відгенітальні. В основі їх — статевий акт, часто збочений, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики.
◉ Якщо вам треба дати стислу й високоемоційну оцінку якоїсь особи, предмета, ситуації чи процесу, вживайте слова: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (гімнючка), засранець (засранка), серун (серуха), дристун, бздюха, бздун. ► Як правильно матюкатись дізнавайтесь тут: ⤵⇩
http://ipress.ua/ljlive/matyuky_yaki_roblyat_z_tebe_ukraintsya_yak_pravylno_layatys_7348.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.