Слава Україні! Доброго дня, ДРУЗІ!

І все ж таки я УКРАЇНЕЦЬ,

І сало люблю, і первак,

Приймаю завжди як гостинець,

Веселий, барвистий гопак.

Всім СЕРЦЕМ люблю свою МОВУ

І пісню яскраву, чудову.

Люблю я душею Карпати,

Чистенькі, усміхнені хати,

Безкраї степи придніпров’я,

Людей, дай їм Боже здоров’я.

Вітаю соборну заможну країну,

Кохаю, як матір, свою Україну.

Слава Україні! Слава НАЦІЇ! Україна понад усе!

АКУЛОВ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.