Ertoe doen

de cirkel van betekenisvol leven

Ron van Es
Jan 14 · 4 min read

Op 14 februari, ja Valentijnsdag, komt mijn boek ‘Ertoe doen, de cirkel van betekenisvol leven’ uit bij Studio Kers en als eerste boek in de reeks die we voor School for Purpose Leadership gaan maken.

‘Ertoe doen, de cirkel van betekenisvol leven’ is een boek dat je brengt bij het weten, diep van binnen, dat het leven waardevol genoeg is om er alles uit te willen halen. Wanneer je leeft vanuit dat besef wordt dat ook zichtbaar. Met wat jij hebt te bieden vind je zo je weg in leven en werk. Dit boek is een gids op die reis en helpt je bewust de keuzes te maken die je leven betekenis geven, die impact hebben op jou en je omgeving. Het inspireert tot een leven vanuit compassie waaraan jij je eigen invulling kan geven.

“I now see how owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we will ever do. “— Brene Brown

Het boek pakt en raakt me en geeft veel stof tot nadenken. ​Marianne de Koning

Voor mij was het een herkenning, een fijne pageturner en ik ben blij dat je het geschreven hebt. Het is een waardevol boek en ik denk dat het zeker veel mensen kan inspireren en aanzetten tot een volgende stap. ​Maarten Nijman

De cirkel van betekenisvol leven vind ik geweldig!! Met name het onderdeel erkennen raakte mij enorm. Ik zag het licht en snap ineens dat ik zelf in die fase ben. ​Petra Iuliano

De manier waarop je alle verhalen met elkaar verbonden hebt en gebruikt om van betekenis zijn uit te leggen, zijn als een cadeautje voor de geest! Chantal Walg

Ik denk dat veel mensen nieuwe inzichten krijgen door het lezen van dit boek. Het leest vlot weg. Je hebt een prettige stijl van schrijven, aansprekend. ​Patricia Cuelenaere

Wat ik heb gelezen vind ik erg mooi. De verhalen die erin worden beschreven zijn helder verwoord en zetten me aan het denken. ​Marieke Grondstra

Het is smullen. En wat een gave verwijzingen naar andere mooie mensen en bronnen. ​Inge v.d. Vorst

Met interesse, nee met fascinatie lees ik dit boek. Een aaneenschakeling van verhalen. Ron als meesterlijke verhalenverteller. Het ene verhaal raakt vandaag en het andere raakt je morgen. Een boek om dus in je buurt te laten liggen en af en toe te herlezen. ​Patrick Groenewegen

Je boek is een waar ‘bombardement’ van verhalen, citaten, anekdotes. Mooi dat je die allemaal samen pakt aan het eind van elk hoofdstuk; prachtig! ​Ralf Embrechts

Dit boek is daarmee naast een spirituele reisgids ook een retrospectief op zijn eigen leven en een borging van zijn bevindingen. Alles lijkt op zijn plek te vallen, heeft zin gehad, was nodig om te komen waar hij graag wilde zijn. ​Bert Rorije

Wat een ontzettend mooi en helpend boek heb je geschreven. De tranen sprongen me regelmatig in de ogen. ​Astrid Kaag

Het boek is straks natuurlijk online te koop, maar bij 2 of meer boeken kun je die bij mij bestellen (zonder verzendkosten). Het boek — 250 pag. — kost 25,- Mail je aanvraag en in de mail je adresgegevens.


Ron van Es is psychosyntheticus en founder van School for Purpose Leadership. Eerder maakte hij films en televisieprogramma’s met thema’s als cultuur, samenleving en zingeving.

‘Schrijven, spreken, filmen — het zijn de tools waarmee ik heb leren werken. In het theater, als regisseur bij televisie, als coach in verschillende omstandigheden in projecten en organisaties. Het liefst die steen in een vijver gooien, samen cirkelen om een gedachte, het stellen van een onmogelijke, toch mogelijke vraag. Stiltes laten vallen en maar zien wat er van komt. Kijken naar de lijnen vanuit het verleden, naar het nu, en vooral naar waarheen het leidt in een toekomst. Dat kan in een groep, omdat daar de dynamiek zo belangrijk is en zoveel geeft, of in een persoonlijk gesprek omdat daar de pijn van het leiderschap beter zichtbaar wordt. Het kan in het geven van een lezing aan de hand van mijn boeken of in een bestuurskamer waar er geen eenvoudige vragen zijn met betrekking tot de betekenis van het werk en het leven… de zoektocht naar antwoorden.’

Ron van Es

Written by

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade