Manifest voor Organisaties met Purpose.

in 10 spelregels

Steeds meer organisaties raken geïnteresseerd in het idee van purpose. De vroegere missie en visie zijn versleten, er is een oprecht verlangen naar een diep gevoelde meerwaarde. Waar komen we bij ons nu eigenlijk het bed uit? Maar er is meer. De purpose die (weer) gevonden wordt, hangt niet langer aan de muur of staat met vetgedrukte letters in het jaarverslag, nee, purpose wil in praktijk gebracht worden. Walk the talk dus. Laat maar zien in de cultuur. Laat maar zien naar de wereld wat purpose dan voor jullie precies betekent. Ik heb daarvoor een manifest geschreven. Een Manifest voor Organisaties met Purpose. In 10 simpele spelregels. Lees​ ze eens en kijk eens of je ze toepast of kunt toepassen in jouw organisatie.

Manifest voor Organisaties met Purpose in 10 spelregels:

  • Ken je het verhaal van je eigen organisatie? Wanneer is het begonnen? Waarom? Wat zijn de roots van de organisatie?
  • De verleiding is groot om te gaan voor winstmaximalisatie — geloof er niet in. Geen enkele organisatie draait om geld.
  • Kijk niet teveel naar binnen, naar je eigen handelen, processen, gedoetjes. Kijk naar buiten, daar is de wereld waar je je mee verbinden moet.
  • Elk leven floreert bij goede relaties, dat geldt ook voor organisaties.
  • Durf kwetsbaar te zijn. Naar elkaar, naar jezelf. In kwetsbaarheid ontdek je zoveel meer van de organisatie.
  • Durf te gaan staan. Iedereen heeft iets te zeggen, iets te brengen, iets te laten zien, maar daar moet je wel voor gaan staan. Durf zichtbaar te worden.
  • Pas als er oprechte verbinding is tussen mensen kan er geleerd worden van elkaar.
  • Zoek. Geef nooit op. Zoek.
  • Blijf spelen. Geef het kind in de organisatie de vrije ruimte.
  • Maak van de organisatie het huis waar iedereen graag komt. Een veilige plek. Een thuis.

Ron van Es — Work and Purpose