Hoe kunnen we Q diverser maken?
Rahul
1810

Rahul, Chris,

Diversiteit is absoluut belangrijk binnen een bedrijf. Het is voornamelijk het nerd-imago en ‘het-niet-weten-hoe-tof-het-is’-probleem, wat jonge meiden er van weerhoudt om te gaan programmeren. Onze maatschappij bestaat uit zo veel vooroordelen, er wordt niet snel verwacht dat je als vrouw in de techniek werkt. Al die verbaasde gezichten wanneer ik vertel dat ik software ontwikkelaar ben..! De vraag die erna vaak volgt is helemaal leuk: ‘Vind je dat niet saai, de hele dag achter je computer? Praat je bijna nooit met iemand?’ Ik bedoel maar, wat een imago heeft de IT wel niet?

Als vrouw zijnde kom je er minder snel mee in aanraking. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen: toen ik 16 was moest ik al gaan kiezen welke hbo opleiding ik zou gaan doen (een te jonge leeftijd, maar dat ter zijde). In het gezin had iedereen een ‘sociaal vak’, zo als onderwijs en zorg. Voor mij was het een logische stap om ook die richting uit te gaan. Nooit bij stil gestaan techniek interessant voor mij kon zijn. Op school had ik ook informatica, maar ik had er totaal geen interesse in. We ‘leerden’ vrij nutteloze en saaie dingen, bijvoorbeeld hoe je een tekst kon selecteren en kopiëren… Diegene die informatica kozen, waren de jongens uit de klas en mijn vriendinnen hadden er tevens geen interesse in. Hoe had ik kunnen weten dat code juist zo tof is? Vandaar dat het destijds voor mij een logische stap was om pedagogiek te gaan studeren.

Achteraf bleek het niet de beste zet. Het was een prima opleiding, maar ik had er geen passie voor en geen idee of ik hier later verder mee wilde gaan. Pas later kwam ik in aanraking met java, een vriend van mij was een app aan het maken. ‘Waarom probeer je het zelf ook niet?’, vroeg hij. Het leek me een goed plan en de eerste regels code waren geschreven.

Lang verhaal, maar ik wil aangeven hoe de omgeving, wellicht onbewust, er voor kan zorgen dat er minder vrouwen in de techniek werken. Het wordt minder als normaal gezien, het is niet vanzelfsprekend. Dat is wat er nu nog mist. Vandaar dat ik projecten als Girl-Code en CodeUur fantastisch vind, het maakt het toegankelijk voor iedereen. Scholen moeten eerder beginnen met leren programmeren. Logisch nadenken is een waardevolle kwaliteit en maakt het vak inzichtelijker. Op deze manier kan de diversiteit vroeg gestimuleerd worden.

Iemand op sollicitatiegesprek laten komen ‘omdat je vrouw bent’ gaat naar mijn idee niet werken. Ik wil niet aangenomen worden vanwege twee X-chromosomen, maar op basis kunde en kwaliteit. Binnen een team moet er sprake zijn van gelijkwaardigheid en ik zie geen voordelen in positieve discriminatie. De enige manier om meer diversiteit te creëren, is door het programmeren toegankelijker te maken, waardoor de verschillen vanzelf minder klein worden. Daar is Q al goed mee bezig!’

Groetjes,

Roos

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.