Bezorgde Burger

Gelukkig heb ik niet veel openlijk racistische kennissen, maar toch sijpelt er helaas zo nu en dan een bericht mijn Facebook-tijdlijn binnen van een zogenaamd bezorgde burger.

De vluchtelingenopvang in Woerden werd bestormd door bezorgde burgers. Raadsleden worden bedreigd door bezorgde burgers. De Duitse beweging Pegida bestaat voornamelijk uit, u raadt het al, bezorgde burgers.

Ik ben óók een bezorgde burger. Ik maak me namelijk zorgen of we in Nederland en Europa wel genoeg doen om de stroom vluchtelingen op te vangen. Of we niet genoeg kúnnen, maar genoeg wíllen doen. Ik maak me zorgen om de verharding van het debat én de verharding van de samenleving, niet alleen wat betreft vluchtelingen, maar ook hoe we met elkaar omgaan, gewoon in het dagelijks leven, op straat, en op internet.

Ik maak me om nog veel meer dingen zorgen. Over het feit dat ik moeilijk een baan kan vinden bijvoorbeeld, of een huis, of dat ik geen recht heb op een ww-uitkering. Maar dat is niet de schuld van de vluchtelingen, maar mijn eigen, of de schuld van scheve regelgeving. Vluchtelingen pikken mijn baan namelijk niet in. (en als ze dat wel doen, kudos to them, want er is tóch al meer diversiteit nodig in het Nederlandse bedrijfsleven). Ik bedoel, als discriminatie tijdens sollicitatieprocedures al sinds mensenheugenis bewezen plaatsvindt, hoe moeilijk is het dan écht voor een vluchteling (die bovendien Nederlands als tweede taal heeft!) om aan de slag te gaan? En ja, die discriminatie op de arbeidsmarkt, daar maak ik me dan óók weer zorgen over, en zo is er nog wel meer.

Maar wat ik dan weer niet doe, als bezorgde burger, is bijvoorbeeld het kantoor van het UWV binnenvallen met een bivakmuts en een tas vol nitraatbommen. Of een werkgever en brief sturen met de eis om me toch maar aan te nemen, anders weet ik zijn vrouw en kinderen wel te vinden. Of een leegstaand kantoorpand openkraken omdat ik vind dat vluchtelingen dáár wel mogen wonen, in plaats van in natte koude tentjes. Dat maakt me namelijk geen bezorgde burger, maar een crimineel, relschopper of terrorist.

Dus bezorgde burger, prima, maar laten we het beestje wel gewoon bij de naam noemen. Iemand die oproept tot geweld tegen vluchtelingen, ook al is het maar op facebook, is behalve een bezorgde burger ook op z’n minst een randdebiel, en wellicht ook crimineel.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.