Bucăți de timp pictate pe unde eleoctromagnetice (203)

Nu te misca din universul tau,

uneori atat de liniștit.

lasă-l sa curgă încet prin vene,

sa te ravaseasca.

întipărește-i atingerile pe piele,

respira prin ele in fiecare joi.

Lasă-l sa simtă,

cand iti săruta bucatile de timp,

cum i se plimba limba printre unde electromagnetice

si cicatrici albastre.

Învătați notele de vârf

ale nepovestilor voastre strâmbe de amor.


Writing a poem a day for 1 year. This is lucky number 203. Thanks for reading. And yeeeah, that’s my language and I love it.

Like what you read? Give Roxana Ștefan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.