Mărgăritar (27)

Mărgăritar,

și un sunet ce nu se mai aude.

o melodie, vocea ta.

parfumul tău și-o ultimă țigară,

suvenir și centrus mundi.

Pe-o stea stă scris destinul nostru,

tablou impresionist aș spune.

iar visul mi-l tot desenează,

în fiecare seara.

Când pleoapele se-ating duios

și cad în reverie,

un paradis e lumea-ntreagă,

căci eu și tu suntem pereche.

Suflet compus.

Dar răsăritul tot revine,

și ce pustiu-i pustiul iar.


Numărul 27. 27 înseamnă iubire, iluzie, decepție, redescoperire și renaștere.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.