לגור אצל ההורים

נושא מורכב, ההחלטה לא הייתה פשוטה כלל, אבל המצב עבור זוגות שבדיוק התחתנו ורוצים לרכש בית משלהם הוא כזה. אין בררה אחרת. המחירים פשוט בשמיים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשלם שכירות וגם משכנתא. מצב מוכר מדי לכל זוג צעיר במדינה.

אל תבינו אותי לא נכון, שתינו מאוד אוהבים את ההורים שלי, הם פשוט מדהימים ועוזרים לנו המון, ולמרות שאנחנו גרים ביחידת דיור נפרדת, שלהרבה אין את היתרון האדיר הזה, עדיין אי אפשר להשוות את זה לדירה משלנו. יש בזה גם המון יתרונות, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו פינוקים קטנים מדי פעם, כמו כורסת טלויזיה שאותה רכשתי לפני שבוע, תיראו כמה היא אדירה: http://bit.ly/1QFmuDa, או כששני מתנפלת על האתר של אסוס ומזמינה חצי מהמלאי של האתר. אלו מהדברים שאני בטוח שלא נוכל לעשות כל כך אחרי שיש לנו עוד המון הוצאות נללות כשיגיעו באופן טבעי עם דירה משלנו. פינוקים שבטוח נתגעגע אליהם בעתיד.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.