Sobota.. zasypiając wczoraj miałam w głowie jedną myśl — w końcu pośpię dłużej!

Aż tu budzi mnie głos mojego męża — czas wstawać! jedziemy na basem!!

Oczywiście udawałam, że do mnie to nie dotarło, że wcale nie obudził mnie swoim nawoływaniem. I wtedy usłyszałam: Liczę do 3 i jak nie wstaniesz to stracisz porannego buziaka!

I zaczął liczyć!!!!!! 1,2,3!!!! Jezuuuu! ale byłam wkurzona!!!

Ten poranek dał mi ogromną lekcję. Następnym razem gdy znòw będę chciała policzyć swoim dzieciom żeby zrobiły coś natychmiast albo szybciej — zastanowię się czy czasem nie przerywam im czegoś fajnego. Podejdę, sprawdzę co robią, wejdę do ich świata a potem razem z nimi zaczniemy robić kolejną rzecz.

dobrej soboty!

Like what you read? Give Rozumiem Dziecko a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.