Mistrovství světa IIHF mužů 2021 nyní naživo. Dnes nás čekají dva zápasy, Kanada bude čelit Švédsku a poté Finsko vs. Rusko. Mistrovství světa IIHF v roce 2021 začíná 26. dubna (o den dříve než obvykle!) Se všemi deseti týmy v bublině v Albertu v Edmontonu. Tým Kanady hledá svou 19. zlatou medaili, zatímco zajímavá kombinace hráčů týmu USA doufá, že se jejich tým vrátí zpět na vrchol.

Hodinky : http://bit.ly/IIHF_Ice_Hockey

Hodinky : http://bit.ly/IIHF_Ice_Hockey

PÁTEK 21. KVĚTNA

Rusko vs. Česká republika: 9:15 hod. TSN1, NHLN
Německo vs. Itálie: 9:15 hod. TSN2
Bělorusko vs. Slovensko: 13:15 Aplikace TSN.ca/TSN
Kanada vs. …


Mistrovství světa IIHF mužů 2021 nyní naživo. Dnes nás čekají dva zápasy, Kanada bude čelit Švédsku a poté Finsko vs. Rusko. Mistrovství světa IIHF v roce 2021 začíná 26. dubna (o den dříve než obvykle!) Se všemi deseti týmy v bublině v Albertu v Edmontonu. Tým Kanady hledá svou 19. zlatou medaili, zatímco zajímavá kombinace hráčů týmu USA doufá, že se jejich tým vrátí zpět na vrchol.

Hodinky : http://bit.ly/IIHF_Ice_Hockey

Hodinky : http://bit.ly/IIHF_Ice_Hockey

PÁTEK 21. KVĚTNA

Rusko vs. Česká republika: 9:15 hod. TSN1, NHLN
Německo vs. Itálie: 9:15 hod. TSN2
Bělorusko vs. Slovensko: 13:15 Aplikace TSN.ca/TSN
Kanada vs. …


Mistrovství světa IIHF mužů 2021 nyní naživo. Dnes nás čekají dva zápasy, Kanada bude čelit Švédsku a poté Finsko vs. Rusko. Mistrovství světa IIHF v roce 2021 začíná 26. dubna (o den dříve než obvykle!) Se všemi deseti týmy v bublině v Albertu v Edmontonu. Tým Kanady hledá svou 19. zlatou medaili, zatímco zajímavá kombinace hráčů týmu USA doufá, že se jejich tým vrátí zpět na vrchol.

Hodinky : http://bit.ly/IIHF_Ice_Hockey

Hodinky : http://bit.ly/IIHF_Ice_Hockey

PÁTEK 21. KVĚTNA

Rusko vs. Česká republika: 9:15 hod. TSN1, NHLN
Německo vs. Itálie: 9:15 hod. TSN2
Bělorusko vs. Slovensko: 13:15 Aplikace TSN.ca/TSN
Kanada vs. …

Russia vs Czech Republic

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store