Turismiettevõtete ja -ühenduste avalik pöördumine Eesti metsa säästvaks majandamiseks

Riigikogu keskkonnakomisjonile
Keskkonnaministrile

25. jaanuar 2017

Tänane Eesti metsapoliitika ja metsade majandamise praktika ei arvesta piisavalt turismisektori vajadustega. Üha suurenev metsade raiumine on vastuolus Eesti poolt rahvusvaheliselt kujundatud kuvandiga puutumatust loodusest ja kaitstud metsadest. Teoreetiliselt on metsadest kaitse all 26%, tegelikkuses aga toimuvad rahvusparkides igapäevased raietööd. Selline vastuolu on negatiivse mõjuga Eesti turismiettevõtetele ning kaudselt kogu Eesti majandusele ja mainele.

Turismisektor on Eesti majanduse üks nurgakividest, SKP on samas suurusjärgus nagu metsatööstussektoril. Eestit külastavate välisturistide arv tõuseb järjepidevalt. Mets on väga oluline Eesti turismiväärtus ja turismimajanduslik ressurss. Paraku ei ole turismisektori esindajaid kaasatud metsade majandamist suunavate otsuste tegemisse.

Eeltoodust lähtudest esitame oma ettepanekud:

1) Hoida kaitsealade metsad looduslikud ja teenida seeläbi pikaajalist majanduslikku tulu turismist.

2) Arvestada metsanduspoliitika kujundamisel turismisektori huvidega ja viia vastavad muudatused sisse seadusandlusesse.

3) Kaasata turismisektori esindajad Eesti metsanduspoliitikat kujundavatasse institutsioonidesse.

Eesti Loodusturismiettevõtete Ühendus

Eesti Maaturism MTÜ

Eesti Spaaliit

Lääne-Eesti Turism MTÜ

Põhja-Eesti Turism SA

Lõuna-Eesti Turism SA

Visit Saaremaa MTÜ

Valgamaa Arenguagentuur SA

Võrumaa Arenguagentuur SA

Põlvamaa Arenduskeskus SA

Viljandimaa Arenduskeskus SA

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA

Läänemaa Turism MTÜ

Viljandimaa Turism MTÜ

Tartumaa Turism SA

Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal MTÜ

Soomaa Turism MTÜ

Peipsimaa Turism MTÜ

Setomaa Turism MTÜ

Kumari Reisid OÜ / Estonian Nature Tours

Reimann Reisid OÜ

360 kraadi OÜ

Loodusturism OÜ

Matkajuht OÜ

Viitong Reisid OÜ / Pärandimatkad

Estonian Nature OÜ

Urban Pirate OÜ

Naturumi OÜ

Kaks hunti OÜ

Natourest OÜ

Viis Aastaaega OÜ

Teadlikud Elamused MTÜ

Pöördumise koostajad:

Bert Rähni, telefon 5137141, bert@natourest.ee

Aivar Ruukel, telefon 5061896, aivar@soomaa.com

Tarmo Pilving, telefon 56602911, tarmopilving@gmail.com