SDG Facilitators helpen organisaties en samenwerkingsverbanden om effectief aan de slag te gaan (met de SDG’s). We hebben daarvoor een breed scala aan diensten ter beschikking die steeds zijn afgestemd op de specifieke situatie en samen zorgen voor een totaalaanpak.

“Wat zijn de SDG’s (en hoe kunnen zij onze organisatiedoelen…

Martin Pronk
martin@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 1707 4341

Vind ons o.a. op onze website, LinkedIn, Twitter, Facebook, de SDG Nederland Community.

#NLSDGs en #SDGs #HighImpactInnovation

For reaching the SDG’s, collaboration is key. The urgency is clear. Action is needed.

Waardengedreven missies, toekomstgericht innoveren en beleid

De vlinder heeft beide vleugels nodig om te vliegen. Een balans tussen bewustwording en doen, tussen connectie maken en in actie komen met mensen die vanuit hun persoonlijke drijfveren aan de slag gaan met gezamenlijke uitdagingen.

Door krachten te bundelen en collectieve wijsheid te…

De wereldwijde toenemende interesse in de Sustainable Development Goals vraagt om praktische richtlijnen om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden van social media om online te netwerken.

Afbeelding van Tanja-Denise Schantz via Pixabay

Social media bieden uitstekende mogelijkheden om informatie te verzenden over waar je mee bezig bent. In Nederland zetten veel organisaties en individuen…

Impressies van het SDGCafe van 28 februari 2019 bij de Rabobank te Den Haag

Lees hier de uitgebreide terugblik, geschreven door Thea Fierens, coördinator van het SDGCafé.

Je bijdrage leveren aan het realiseren van de SDG’s kan ook zonder dat je in de politiek zit, bestuurder bent of directeur van een bedrijf.

Kleine alledaagse dingen net iets anders doen maakt al heel veel verschil. In deze video staan de tips bij elkaar. (Helaas alleen in het Engels beschikbaar…)

Voor impactvolle innovatie

De (inter)nationale vraagstukken vragen om een nieuw soort creativiteit en domeinoverstijgende samenwerkingen, die het gemeenschappelijk, hoger doel centraal zetten (SDG17).
SDG Facilitators zorgt ervoor dat mensen en organisaties efficiënt en duurzaam hun doelstellingen bereiken in een lerende omgeving.

Het faciliteren en in beweging krijgen en houden van partijen die willen…

SDG Facilitators

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store