Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

2016–07–29 — Hiszpańscy pielgrzymi na dworcu PKP — część #1