Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

2016–07–27 — Katecheza w Kościele Szkolnym