Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

2016–07–29 — Wolontariusze podczas pracy na dworcu PKP