Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

2016–07–26 — Transmisja mszy z krakowskich Błoni