Annah: “Ik was niet langer kind meer, ik kreeg nu zélf een kind”

Toen ik de vader van mijn eerste kind ontmoette was ik jong en ambitieus. Ik was niet zeker of deze relatie wel stand zou houden, maar tot mijn verrassing ging het allemaal erg snel en bleek ik zwanger te zijn. Dat had ik nooit verwacht, we hadden altijd veilig gevreeën. Tot mijn vriend me ineens vertelde dat het condoom een keer was gescheurd. Mijn hart was gebroken, ik was 20 en zwanger en ik was nog helemaal niet klaar voor een kind. Ik vroeg mijn vriend om geld voor een abortus, maar hij weigerde dit aan me te geven. Ik was niet langer kind meer, ik kreeg nu zélf een kind.

Later kwam ik erachter dat mijn vriend al een dochter had en al eerder was getrouwd met een vrouw die inmiddels was overleden. Hij heeft me hier nooit iets over verteld, ik voelde me door hem bedrogen. Je kan je wel voorstellen dat ik het hier erg moeilijk mee had, maar mijn vriend overtuigde me toch om met hem te trouwen en dat hij er dan voor mij en ons kind zou zijn. De andere optie was bovendien ook niet aantrekkelijk: ik wilde wegrennen van huis, want ik durfde mijn moeder niet te vertellen over mijn huidige situatie. Mijn vriend kreeg een baan buiten Zimbabwe en moest daarvoor veel reizen. Op een gegeven moment hoorde ik niks meer van hem. Ik werd zo ineens alleen achtergelaten en voelde me erg eenzaam. Met Kerst kwam mijn vader langs en vroeg ik of ik met hem mee terug mocht om weer thuis te gaan wonen. Ik hoopte dan een abortus te kunnen laten doen.

>> “Hoe kon het zo fout gaan?” Annah vertelt over het effect dat hiv op haar leven heeft.

In januari was ik 3 maanden zwanger en dat begon je langzaam aan me te zien. Ik kon echter niks zeggen, want ik had net een nieuwe baan en mijn baas was een vriend van onze familie. Mijn vader en stiefmoeder kwamen erachter dat ik zwanger was, maar vroegen er verder niet naar.

Ik deed alles wat ik kon om de zwangerschap te eindigen: ik dronk verschillende drankjes die zouden moeten helpen en ik gebruikte speciale pillen hiervoor.

Ik was aan het sparen voor een illegale abortus-pil die een vriend van me zou kunnen kopen. Helaas werkte het allemaal niet, ik was nog steeds in verwachting.

Annah spreekt regelmatig op internationale conferenties, zoals hier op ICASA in Kaapstad. Ze vertelt haar persoonlijke verhaal en vraagt aandacht voor betere zorg en steun voor jonge vrouwen met hiv.

Mijn baas stond erop dat ik samen met hem zou praten toen hij wist dat ik zwanger was. Hij gaf me geld en wilde dat ik me zou inschrijven als zwangere vrouw bij de gezondheidszorg en geen abortus zou laten plegen. Toen ik bij de kliniek kwam voor prenatale zorg kwam ik er ook achter dat ik hiv-positief ben. Ik vertelde mijn stiefmoeder over mijn hiv-status en zij vertelde het aan mijn vader. Ik heb hem nog niet eerder zo verdrietig gezien. Eenmaal thuis kregen ook mijn moeder, oma en broer het te horen. Ik wilde sterk zijn voor hen, mijn verdriet niet tonen.

Toen ik acht maanden zwanger was hoorde ik via via dat de vader van mijn baby was overleden. Ik zou mijn zoon alleen moeten opvoeden en voelde me alleen gelaten. Maar diep van binnen wist ik: ik moet sterk zijn voor mijn zoon, hij is het allerbelangrijkst. Het moment dat mijn zoon werd geboren wild ik hem alleen maar liefde geven. Als hij maar veilig is en zich geliefd voelt, dan gaat het met mij ook goed.

>> Meer lezen van Annah en de andere Life Reporters? Klik hier.


Annah Sango is een van de Life Reporters van STOP AIDS NOW! Ze zet zich in voor jonge vrouwen met hiv bij het Zimbabwe Young Positives Network, wat door ons wordt gesteund. De Life Reporters zijn 5 jonge mensen uit verschillende Afrikaanse landen — Zimbabwe, Oeganda en Senegal — die allemaal hun eigen bijdrage leveren aan een wereld zonder aids. Elke maand bloggen ze over hun leven en wat hen bezig houdt. Met jouw steun kunnen Annah en de andere Life Reporters zich inzetten voor een wereld zonder aids. Help mee: www.stopaidsnow.nl/steun

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.