Компании — Учеснички на CareerLaunch

Сите отворени работни позиции за кои CareerLaunch не се пропушта 🤓!

Пријавувањето е задолжително за посетители.

Учеснички компании

Systems for enterprise e иновациски центар за креирање софтверски решенија од областа на осигурувањето.

Отворени позиции :

 • Product Development Manager
 • Senior Front-end .NET Developer
 • Junior Front end .NET Developer
 • Junior Back end developers

GSIX е компанија фокусирана на развој на иновативни софтверски решенија. Она што GSIX ја издвојува на пазарот е разноликоста на тимот и спојот на претприемачкото и инженерското при решавање на проблемите.


Летз се залага за што повеќе продуктивни денови и решавање на еднен од поголемите проблеми на човештвото денес, а тоа е ефективно и ефикасно справување со обврските во кратко време!

Отворена позиции

 • Android Developer
 • iOS Developer

DoxTeam е ИТ стартап за “State of the art” решенија во облак, со најсовремена микросерверска архитектура.

Отворена позиции

 • Node.JS back end developer
 • Angular front end developer
 • React front end developer
 • iOS developer
 • AWS (Amazon) administrator,
 • Azzure (Microsoft) administrator
 • Social media marketing specialist

Бреинстер има визија да го претвори целиот град во универзитет, секој простор во училница и секој од нас во инструктор и студент.

Отворена позиција

 • Дигитален Маркетер

Embed Social е компанија која развива технологија за дигитални маркетери.

Отворени позиции

 • Дигитален Маркетер
 • Продукт Менаџер

ИБОРН.НЕТ е ИТ компанија со значајно искуство од неколку области, меѓу кои: здравство, осигурување, едукација, недвижности, е-комерција, маркетинг и анализа на пазари. Ние имаме повеќе тимови кои работат во полето на разни современи технологии.

Отворени позиции

 • Java developer
 • ASP.Net developer
 • Drupal developer
 • Python / Django developer
 • Quality Assurance

МКхост е #1 хостинг провајдер и регистрар на домени во Република Македонија.

Отворени позиции

 • System administrator
 • Web developer (front end & back end)
 • Graphic designer
 • Sales manager
 • Marketing manager

Final Frontier Games е студио за дизајн и продукција на друштвени игри (Board Games).

Тие се креатори на Cavern Tavern, досега најуспешната македонска кикстартер кампања.


Inception Enterprises е дигитална Продукција со фокус на Талент Менаџмент и Дигитална Иновација.

Отворени позиции

 • Веб Девелопер
 • Веб UX
 • Графички Дизајнер
 • Дигитален Маркетер

Солвео е платформа која преку натпревари ги поврзува локалните компании со студентите за креативно решавање на модерни бизнис проблеми.


Seavus Incubator е мултифункционален простор кој е посветен на поддршка на претприемачи и стартапи кои работат во областа на информационите технологии, креативните индустрии и медиумите. Во инкубаторот се менторираат идеи, се обезбедува инфраструктура и ресурси за успешен раст и развој на компаниите.


Start Up академија е програма за стекнување на претприемачки вештини и развивање на потенцијални бизнис идеи во оперативни бизниси.


Настанот е бесплатен

Пријавувањето е задолжително за посетители.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.