VAPAUS, VELJEYS JA TASA-ARVO — JA MIKSI NE OVAT SURKEITA POLIITTISIA ARVOJA.

Pariisin kevättä kierrellessä ei voi välttyä huomaamasta eri valtiollisten virastojen seinissä vuoden 1789 vallankumouksen muistoja. Libertè, Egalité, Fraternité. Vapaus, tasa-arvo ja veljeys.

Vapaus herättää yleviä mielikuvia. Delacroix’n ikuistama Marianne repaleisessa mekossaan, vallankumouksen aamussa, valmiina kaatamaan sortavan kuningasvallan. Takki…


BYE BYE MILTON — YRITYSVASTUU, LYHYTJÄNTEISYYS JA KIRJANPITÄJÄ KALIFORNIASTA

Milton Friedman, harmaa taloustieteilijä Chicagon yliopistosta kirjoitti 13.9.1970 New York Timesiin yhden historian merkittävimmistä kolumneista. …


Kuvittele talvinen metsä yössä ajan tuolla puolen. Ympäri metsää on ripoteltu pieniä heimoja. Jokainen heimo pitää tulta yllä pysyäkseen lämpimänä yön viimoissa. Tulta ruokitaan keräämällä metsästä puita, varpuja ja kasvustoa. Vuosisatojen kuluessa heimot kasvavat ja opimme kaatamaan yhä suurempia puita, enemmän ja kauempaa. …

Leevi Saari

World Politics student wildly enthusiastic about understanding our big blue marble. Climate Change, philosophy of liberalism and thoughts on horizons

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store