ແບ່ງປັນປະສົບການ ການເຂົ້າຮ່ວມASEAN Impact Challenge (AIC)2015

ຮູບ:ຖ່າຍລວມບັນດາຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນແລະນັກວິຊາການດ້ານຕ່າງຈາກປະເທດລາວ


ປະຫວັດແລະການສະໝັກ AIC2015

ທຶນນີ້ເປັນການແຂ່ງຂັນໄອເດຍທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການເພື່ອສັງຄົມSocial entrepreneur ທີ່ເປັນທຸລະກິດເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລແລະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນເວລາດຽວກັນ ເຊິ່ງອີງຕາມ17ເປົ້າໝາຍຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ United Nations Sustainable Development Goals, ໃນນັ້ນຄັດເອົາ20ທີມຈາກ10ປະເທດອາຊຽນໄປແຂ່ງໃນລະດັບພາກພື້ນ.

ໃນປີ2015 ແມ່ນປີທຳອິດຂອງໂຄງການນີ້ ໂດຍມີ AIESEC in Laos ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບທາງມາເລເຊຍ ເຊິ່ງຂ້ອຍໄດ້ຖືກຊວນໂດຍໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງ(ຕອນນັ້ນເປັນຊ່ວງພັກແລ້ງ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກະເລີຍຕອບຕົກລົງ55555) ທຳອິດກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຍັງດອກ ຢາກລອງເອົາປະສົບການແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍຮຽນ. ໃນນັ້ນປະເທດລາວແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ2ທີມ (ທີມຂ້ອຍມີ4ຄົນ ແລະ ອີກທີມໜຶ່ງມີ5ຄົນ) ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການສະໝັກແມ່ນ:

1.ຊອກຫາທີມແລະໄອເດຍທຸລະກິດທີ່ຈະເອົາໄປແຂ່ງ.

2.ມີການປະຖົມນິເທດຢູ່ວິທະໄລລາວ-ອາເມຣິກາ ໂດຍມີສະມາຊິກ AIESEC in laos ເປັນຜູ້ແນະນຳ ແລະ ທຸກທີມຕ້ອງເຮັດວິດີໂອສົ່ງໃຫ້ທາງມາເລເຊຍຕັດສິນໂດຍມີເວລາພຽງ3ມື້(ຕອນນັ້ນມີ10ທີມ)

3.ຖ່າຍແລະສົ່ງວິດີໂອ

4.ການປະກາດຜົນທາງເພຈASEAN Impact Challenge ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນທາງມາເລເຊຍກໍ່ຕິດຕໍ່ມາແລະຈອງປີ້ຍົນ.

ຕອນທີ່ຈອງປີ້ຍົນນັ້ນຄ່ອນຂ້າງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງເພາະຊ່ວງນັ້ນ ມາເລເຊຍມີງານໃຫຍ່ຫຼາຍໆຢ່າງເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມອາຊຽນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຶນYSEALI ໄປພົບປະທ່ານBarack Obama, ທຶນຕ່າງໆ… ແລະໝູ່ເພື່ອນສະດວກບໍ່ກົງກັນ ເລີຍຕັດສິນໃຈຈອງປີ້ຍົນກັບໝູ່ຄົນໜຶ່ງແຕ່ຮອດມື້ມາໝູ່ຄົນນັ້ນຄາວຽກດ່ວນ ກໍ່ເລີຍຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປກ່ອນຄົນດຽວ(ຕັ້ງແຕ່ເກີດມາຍັງບໍ່ເຄີຍໄປຕ່າງປະເທດຄົນດຽວຈັກເທື່ອ+ບໍ່ເຄີຍຂີ່ຍົນຈັກເທື່ອ…ມັນກະຮູ້ສຶກກັງວົນແລະຕື່ນເຕັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ55555) ຫຼັງຈາກນັ້ນໝູ່ຄົນລາວຈຶ່ງຕາມໄປໃນມື້ຕໍ່ໆມາ.


ຊ່ວງໂປຣແກຣມASEAN Impact Challenge 2015

ທຳອິດເລີຍແມ່ນທາງທີມງານມາເລເຊຍໃຫ້ໄປງານ ASEAN Entrepreneur Summit ກ່ອນ ເພື່ອໄປຟັງການບັນຍາຍຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດມາກ່ອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳຄຳປຶກສາ coaching ໃຫ້ແຕ່ລະທີມ ດ້ວຍເຮົາເປັນຄົນລາວພຽງຄົນດຽວກໍ່ເລີຍໃຫ້ໄປຮ່ວມກັບທີມໜຶ່ງຈາກອິນໂດ(ເອົາງ່າຍໆກໍ່ຄືບໍ່ມີໃຜຫຼິ້ນນຳ 55555). ໃນທີ່ສຸດຕອນກາງຄືນມື້ນັ້ນໝູ່ຄົນລາວກໍ່ມາຄົບ.

ຮູບ: ໜ້າງານ ASEAN Entrepreneur Summit

ຮູບ: ການຟັງບັນຍາຍຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ

ຮູບ: ຕົວຢ່າງການໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ແຕ່ລະທີມ

ຮູບ: ຖ່າຍລວມຫຼັງຈາກຟັງຄຳແນະນຳໂດຍມີຂ້ອຍ ກັບ ທີມອິນໂດ

ຮູບ: ສະມາຊິກໃນທີມ


ມື້ແຂ່ງ

ຮູບ: ດ້ານໜ້າຫ້ອງການ Microsoft

ມື້ຕໍ່ມາໄດ້ໄປແຂ່ງຢູ່ຫ້ອງການMicrosoft ທີ່ຢູ່ຂ້າງໆຕຶກແຝດ Petronas Twin Tower. ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວມີທັງໝົດ 20ທີມ ໂດຍແບ່ງເປັນ4ກຸ່ມ ກຸ່ມລະ5ທີມເພື່ອຄັດເອົາທີມທີ່ຊະນະແຕ່ລະກຸ່ມໄປແຂ່ງ4ທີມສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງທີມທີ່ຊະນະແມ່ນຈະໄດ້ໄປ ສະຫະປະຊາຊາດສຳນັກງານໃຫຍ່ United Nations(head quater) ທີ່ນິວຢອກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ຜົນປາກົດວ່າທີມທີ່ຊະນະແມ່ນທີມໄທ ທີ່ມີຊື່ທີມວ່າ Social Giver ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນມາແລ້ວເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ8ປີ.

ຮູບ: ທີມ social giver ທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນ

ຄຳແນະນຳ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

1.ຊ່ວຍສັງຄົມແນວໃດ?ເຊັ່ນ: ໃຊ້ວັດຖຸດິບທ້ອງຖິ່ນ, ຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຕອບໂຈດລູກຄ້າແນວໃດ, ແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ…

2.ນະວັດຕະກຳ Innovation

3.ສ້າງເປັນທຸລະກິດແນວໃດ? ຫາລາຍຮັບໄດ້ແນວໃດ?

4.ຖ້າເປັນໄອເດຍທຸລະກິດໃໝ່ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈິງບໍ່?, ຖ້າເປັນທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນມີຈຸດເດັ່ນແນວໃດ?

5.ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

ທີ່ສຳຄັນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ປະກອບການເພື່ອສັງຄົມ Social Entrepreneur ເພາະຫຼາຍໆຄົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຈຸດນີ້ ບາງອັນອາດຈະເປັນທຸລະກິດBusinessເກີນໄປ ບາງອັນອາດຈະເປັນອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມNGOຫຼາຍເກີນໄປ.

ທຶນນີ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນການສະໝັກຄື: ປີ2015 ເຮັດວິດີໂອແຂ່ງ, ປີ2016 ຕອບຟອມ(ຂຽນເປັນEassy)ແລະ ສຳພາດ, ແລະ ປີ2017 ກະຕິກາກໍ່ປ່ຽນໄປອີກ. ຕາມຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວ ມັນຍາກທີ່ຈະເອົາເກນໃດມາຕັດສິນລະຫວ່າງ ທຸລະກິດທີ່ຫາກໍ່ມີໄອເດຍ ກັບ ທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນມາແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນປີ2017ນີ້ ເພິ່ນຈຶ່ງແບ່ງເປັນ2ກຸ່ມຄື: Early stage ກັບ Scale Stage.


ASEAN Youth Social Business Summit2015

ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການASEAN Impact Challenge ປະມານ2–3ອາທິດ ກໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວດີ(ພໍແຕ່ກັບຮອດລາວ) ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຊວນໃຫ້ໄປຮ່ວມອີກໂຄງການໜຶ່ງ ASEAN Youth Social Business Summit ເຊິ່ງທາງStart Upຂອງມາເລເຊຍເປັນຜູ້ຈັດ(ຄ້າຍໆວ່າເປັນເຄືອດຽວກັນຫຼືເປັນ partner ກັນ) ແຕ່ວ່າເພິ່ນໃຫ້ໂຄຕ້າໜຶ່ງຄົນຕໍ່ທີມເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວບັງເອີນກໍ່ເປັນຂ້ອຍທີ່ໄປ(ເພາະໝູ່ຄົນອື່ນຄາເສັງ ແລະ ຂາດໂຮງຮຽນມາຫຼາຍແລ້ວ ມີແຕ່ຂ້ອຍທີ່ວ່າງໆ55555)

ຮູບ: ພາບຖ່າຍກັບແບຣນເນີ່ຂອງງານ

ຮູບ: ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງເລັກເຈີ່(ອັນທີ່ຈິງແມ່ນຊັ້ນໃຕ້ດິນຂອງຫ້າງແຫ່ງໜື່ງ)

ຮູບ: ພາບຖ່າຍລວມ

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຫຍັງແດ່?

ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ໂອກາດດີໆແບບນີ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນເຄີຍສະໝັກທຶນແລ້ວກໍ່ຕັດໃຈຖິ້ມແລ້ວວ່າ ຈະບໍ່ສະໝັກທຶນ. ຄວາມຮູ້ວິຊາການກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແມ່ນຖືວ່າຄຸ້ມຄ່າ ແຕ່ຍັງຄິດເສຍດາຍຕົວເອງຢູ່ທີ່ລະດັບພາສາອັງກິດຕົວເອງຕອນນັ້ນພຽງ ປ.ປູ ປ.ປາ ບາງຄັ້ງເລີຍຟັງຄຳສັບທາງການແລະຄຳສັບວິຊາການບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ປະສົບການໃໝ່ໆ ໄດ້ເປີດກວ້າງໂລກະທັດຂອງໂຕເອງ. ໂດຍລວມຖືວ່າ ຄ່ອນຂ້າງດີ.

ຮູບ: ຕຶກແຝດ Pretronas Twin Tower(ໄປມາ3ຄັ້ງແລ້ວ)

ຂໍມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າອ່ານໄດທີ່: ເຟສບຸກເພຈ ASEAN Impact Challenge

Like what you read? Give Sakhone Dpc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.