How to start playing in the League of legends

Hello all
Surely every one of you heard of the League of legends — this is a MOBA game which takes in his character, and our task is to destroy the enemy base.
At the outset it should be noted that each of our game will force us to re-gain the experience of our hero, which not everyone can enjoy. The game run through fighting 5v5 or 3v3. What target game mode it is Summoners Rift 5v5.

Starting your game, you will have the opportunity to test a number of the characters and become familiar with the interface of the game.
Already you are interested in? It arouses curiosity? The desire to compete?

First, the necessary registration will be here for instance:
https://signup.eune.leagueoflegends.com/en/signup/index?realm_key=eune
I download:
https://signup.eune.leagueoflegends.com/en/signup/redownload?type=new

The key is to get started and do not be discouraged after a few defeats. Understanding the mechanics and try to win. Along with expanding your account, you can buy new characters, runes and even the appearance of the character.

POLISH TRANSLATE

Witam wszystkich
Na pewno każdy z was słyszał o League of legends — jest to gra MOBA w której wcielamy się w swojego bohatera i naszym zadaniem jest zniszczyć wroga baze.
Na wstępie trzeba zaznaczyć że każda nasza rozgrywka będzie nas zmuszać do ponownego zdobywania doświadczenia naszego bohatera, co nie każdemu może się spodobać. Rozgrywkę prowadzimy poprzez walki 5v5 albo 3v3. Z czego docelowym game mode jest Summoners rift 5v5.

Zaczynająć swoją gre będziecie mieli możliwość przetestować kilku bohaterów i zaznajomić się z interfejsem gry. 
Już jesteś zainteresowany? Wzbudza ona ciekawość? Chęć rywalizacji?

Najpierw niezbęda będzie rejestracja naprzykład stąd:
https://signup.eune.leagueoflegends.com/en/signup/index?realm_key=eune
I plik do pobrania:
https://signup.eune.leagueoflegends.com/en/signup/redownload?type=new

Najważniejsze jest aby zacząć i nie zniechecać się po kilku porażkach. Zrozumieć mechanike i starać się wygrywać. Wraz z rozwijającą się twoim kontem możesz kupować nowych bohaterów, runy a nawet wygląd postaci.