พูด “ไม่” ให้ชิน เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
Turbo Panumarch
51

คิดว่า อยู่กับ Mindset ของคู่สนทนาด้วย ถ้าเขามองว่าการ Discussion เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมจะป็นเรื่องดีมา แต่ถ้า Mindset เดิมๆ แบบคนไทยโดยทั่วไปที่มองว่า “เถียง” / “ไม่เคารพ” อันนั้นก็คงยากหน่อย ☺