What a stupid Scrabble article taught me about Welsh
Ingi Birchell Hughes
29936

Ingrid, diolch am sgrifennu, a diolch am ddysgu ein hiaith. Rhaid cyfadde ‘mod i heb sylweddoli mod i’n gallu prynu Scrabble yn y Gymraeg tan i mi ddarllen yr erthygl (dwi ddim yn ei chwarae yn Saesneg chwaeth) ond, os fydden am ei brynu, mi fydden i’n mynd i Siop y Pentan yn gynta hefyd! Dwi o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol, ond bellach yn byw yn Llundain lle rwy’n parhau i siarad Cymraeg. Pob lwc wrth ddysgu mwy a pheidiwch fecso am amherffeithrwydd (ry’n ni i gyd yn wallus!)