hálás vagyok,

hogy ma megálltam a kísértést hogy csokit egyek…egyszer

hogy jó lett az előadásunk

hogy nekem van a vilag legjobb siloszbabala:3 hihi

szeretlek

Like what you read? Give SaviSomi:3 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.