Hızlı Index Alma Konusunda Ayrıntılı Teknik Yöntemler

Selim Emre Toy
Apr 13, 2018 · 3 min read

Öncelikle merhabalar,

Bu konuyla alakalı birçok yazı inceledim. İncelediğim yazılar genelde teknik açıdan ayrıntıya sahip değildi. Bu yazıyı yazarken ki amacım kendime sonrası için bakabileceğim arşiv oluşturmaktır. Herhangi bir okunma kaygısı ile yazılmamıştır :)

İlk olarak tavsiye edilen yöntemleri yazacağım, en sona tavsiye edilmeyen bonus yöntemleri de yazacağım :)

1- Sosyal Medyayı Aktif bir şekilde kullanın

Aktiften kastım, yazdığınız yazıları Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, Linkedin, Pinterest ve İnstagram vb. platformlarda paylaşın.

Diyeceksiniz ki tek tek bütün yazıları nasıl paylaşalım çok vakit almaz mı ?

El-cevap:Evet, sürekli yazı girenlerde tek tek Sosyal medya paylaşımları ciddi vakit alıyor. Bunun için Otomatik paylaşım eklentileri kullanabilirsiniz. Ben mesela https://codecanyon.net/item/social-auto-poster-wordpress-plugin/5754169 eklentisini kullanıyorum.

Ücretsiz bakıyorsanız Jetpack kullanabilirsiniz. Jetpack üzerinde Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Tumblr ve Path platformları için otomatik paylaşma olayı mevcut. Fakat şöyle bir eksikliği var ki hashtag olayı yok maalesef. Hashtag biliyorsunuz sosyal platformlarda önemli bir etkisi var.

Ayriyetten Jetpack üzerinde otomatik Facebook Sayfa ve Grup paylaşımı ve Linkedin üzerinde Sayfa üzerinde otomatik paylaşım özelliği yok maalesef.

Örnek Jetpack Google+ Paylaşımı

2- Wordpress Ping Servislerini Güncelleyin

Wordpress yönetim panelinde Ayarlar-Yazma-Servisleri Güncelle başlığı altında eğer değişiklik yapmadıysanız sadece aşağıdaki servisi göreceksiniz;

http://rpc.pingomatic.com/

Burası bir yazı yazdığınızda yazılan yazıyı hangi ping servislerine göndereceğinizi ayarladığınız kısımdır. Buraya aşağıdaki kodları eklemeniz yazdığınız yazıları otomatik olarak eklediğiniz servislere pingleyeceği anlamına gelmektedir.

Wordpress Yönetim Paneli Ping Servis Ekleme

Ping listesi için aşağıdaki Ubuntu Paste den ulaşabilirsiniz.

3- Google Analytics ve Search Console üzerinde Sitemap Eklenmesi

Aslında bunu yazsam mı yazmasam mı biraz düşündüm. Ama yazıyı her kesimden insan okuyacağı için herkesin bildiği şeyleri yazmakta gerekiyor.

Google analytics ve Search Console platformlarına sitemizin eklenmesi gerekiyor. Ayriyetten Search Console üzerinde sitemizin sitemapı eklenmiş olması gerekiyor. Aşağıdaki resimde olduğu gibi

Search Console Sitemap Ekleme

4- Düzenli “Kaliteli” İçerik Girin

Genelde düzenli içerik girilmesinden bahsediliyor fakat asıl önemli olan düzenli çöp üretmek değil kalitesi yüksek, okuyucunun sayfada vakit geçireceği okuyucuyu tatmin eden düzenli içerik üretmek önemli.

Ayriyetten; aşırı derecede abartılmış(1 yazıya 10'dan fazla etiket girilmesi), yazıyla alakası olmayan, sadece arama motorlarını aldatmaya yönelik etiket girilmesi de doğru değil. Google’ da kaliteli ne kadar içeriğiniz varsa Google gözünde o kadar değerli oluyorsunuz.

Google’ ı aptal yerine koymaya çalışmak gibi bir gayeniz olmasın, Google’ın gözünde düşerseniz düzeltmek zaman alıyor.

Şimdilik bu kadar, diğer başlıkları zaman buldukça eklemeye devam edeceğim.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade