I worked for 1 day to solve this problem. This issue encounter in the WordPress system. Here is the use-case:

We have a zip file and we want to downloadable links for users. I see a lot of examples and tried many of them. But I couldn’t solve this issue. I wanted to write this solution for people like me.

Here is the solution:

$fileName = “download.zip”;
$filePath = “/home/antmedia.io/public_html/wp-content/uploads/” . $fileName;
header(‘Pragma: public’);
header(“Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0”);
header(“Expires: 0”);
header(“Content-Type: application/zip”);
header(“Content-Disposition:attachment; filename={$fileName}”);
header(“Content-Type: application/force-download”);
header(“Content-Transfer-Encoding: binary”);
while (ob_get_level()) {
ob_end_clean();
ob_clean();
flush();
}

readfile(“$filePath”);
exit();

I hope, it works for you :)

Hi guys,

If you faced “Error: package javafx.geometry does not exist” error and if you couldn’t find any solution, you’re right there :))

I spent hours on this problem. I am writing this article so that no one does not spend hours with this problem.

The default openjfx package on Ubuntu 18.04 is not compatible with OpenJDK 8. You may use the older version of the openjfx package. Please note that it’s not a fully secure solution because you won’t get updates for the package.

Firstly, make sure java-8 using in your system.

Image for post
Image for post
Java usage configurion

After that check java version.

When I refreshed my computer, I always encounter this issue. So I’m writing for me :) I installed Eclipse with https://www.eclipse.org/downloads/, but Eclipse icon doesn’t seem in Application Menu.

The solution is basic.

1 - Create a file called .desktop in ~/.local/share/applications (e.g. with the command sudo nano ~/.local/share/applications/.desktop)

[Desktop Entry]
Comment=Eclipse
Terminal=false
Name=Eclipse
Exec=/home/userName/your/version/eclipse/eclipse
Type=Application
Icon=/home/userName/path/to/your/version/eclipse/icon.xpm
StartupWMClass=Eclipse

2 - Note that ‘Exec’ should point to your eclipse executable, not the containing folder which is also named ‘eclipse’ usually. Check if the icon file is present and if necessary adapt its path. Save the file.

3 - Make the .desktop file executable by running sudo chmod a+x ~/.local/share/applications/.desktop. …

Solution 1:

xx.xx.xx.xx — old private IP
yy.yy.yy.yy — new private IP

1) run instruction from first post

2)
grep -r “xx.xx.xx.xx” /etc/
grep -r “xx.xx.xx.xx” /home/
grep -r “xx.xx.xx.xx” /usr/local/
and replace all “xx.xx.xx.xx”/”xx-xx-xx-xx” on “yy.yy.yy.yy”/”yy-yy-yy-yy”

3)
rename files
/etc/apache2/conf.d/xx.xx.xx.xx.conf in yy.yy.yy.yy.conf
/etc/nginx/conf.d/xx.xx.xx.xx.conf in yy.yy.yy.yy.conf

4)
set new public IP in NAT Vesta control panel

5)
restart server

And may be you need change public IP on WEB and DNS sections in Vesta control panel

Solution 2:

touch /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip chmod 0755 /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

v-change-server-ip OLDIP NEWIP

Davos 2019'da konuşan Jack Ma 20 yıllık deneyiminin getirdiği birikimleri genç girişimcilerle paylaştı ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Haber Özeti

Jack Ma 1999’da bugün dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ve tüm dünyaya hizmet veren Alibaba’yı kurdu. 20 yıl sonra hala hevesli ve heyecanlı. Davos 2019’da genç girişimcilerle bir araya gelen Ma, yılların verdiği deneyim ile edindiği bilgileri yeni nesillerle paylaştı. Ma’nın konuşmasından bazı önemli detaylar şu şekilde:

  1. “Tabii ki Alibaba’yı kurarken korkuyordum ve şüphelerim vardı. Ama şuna inanıyordum: biz kazanmasak da bir başkası kazanacak. Geleceğin uzmanı yoktur, sadece geçmişin uzmanları vardır.”
  2. “İş hayatında rekabeti asla dert etmeyin, baskıyı asla dert etmeyin. Eğer baskıdan çekiniyorsanız ticarete atılmayın. Bir değer üretirseniz bir imkanınız vardı. Bugün tüm dünya bir şeylerden endişe ediyor. …

This error solution is below;

When you search on the internet, you will see “sudo update-ca-certificates -f” as the solution. But this will not be the solution. Follow the solution step by step below.

Image for post
Image for post
java.lang.RuntimeException: Unexpected error: java.security.InvalidAlgorithmParameterException: the trustAnchors parameter must be non-empty and ‘parent.relativePath’ points at wrong local POM Error

1- Firstly we change java version java-8-oracle

1. Boş insanlarla vakit geçirmeyin, boş işlerle uğraşmayın, vaktinizi boşa harcamayın.

2. Her zaman, her konuda yapacaklarınıza ilişkin hedefleriniz olsun ve tüm çabanızı onlara ulaşmaya odaklayın.

3. Yapmak istediğiniz şeyler, ulaşmak istediğiniz yerler konusunda başkalarının ne dediğini asla umursamayın, taşıdığınız tepsidekileri devirmek istemiyorsanız tepsiye değil ulaşacağınız yere bakmalısınız.

4. Belirli bir planı, programı ve kaynağı olmayan işlere umut bağlamayın ve vakit ayırmayın. Heryerde görebileceğiniz -proje- adamlarından uzak durun.

5. Yürüttüğünüz işleri geliştirmenize ve daha iyi yapmanıza yönelik geri bildirimler dışındaki tüm eleştirilere kulağınızı kapayın. Eleştiri bir meziyet olsaydı aktörler değil film eleştirmenleri meşhur olurdu.

6. Okumaya ve öğrenmeye düzenli zaman ayırın. Kitap okumayan ve gelişmeyen insanlarla harcanan zaman boşa gitmiştir. …

Öncelikle merhabalar,

Bu konuyla alakalı birçok yazı inceledim. İncelediğim yazılar genelde teknik açıdan ayrıntıya sahip değildi. Bu yazıyı yazarken ki amacım kendime sonrası için bakabileceğim arşiv oluşturmaktır. Herhangi bir okunma kaygısı ile yazılmamıştır :)

İlk olarak tavsiye edilen yöntemleri yazacağım, en sona tavsiye edilmeyen bonus yöntemleri de yazacağım :)

1- Sosyal Medyayı Aktif bir şekilde kullanın

Aktiften kastım, yazdığınız yazıları Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, Linkedin, Pinterest ve İnstagram vb. platformlarda paylaşın.

Diyeceksiniz ki tek tek bütün yazıları nasıl paylaşalım çok vakit almaz mı ?

El-cevap:Evet, sürekli yazı girenlerde tek tek Sosyal medya paylaşımları ciddi vakit alıyor. Bunun için Otomatik paylaşım eklentileri kullanabilirsiniz. Ben mesela https://codecanyon.net/item/social-auto-poster-wordpress-plugin/5754169 eklentisini kullanıyorum.

Ücretsiz bakıyorsanız Jetpack kullanabilirsiniz. Jetpack üzerinde Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Tumblr ve Path platformları için otomatik paylaşma olayı mevcut. Fakat şöyle bir eksikliği var ki hashtag olayı yok maalesef. …

About

Selim Emre Toy

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store