De 3 grootste misverstanden over een trainingsaanbod

Veel trainers vinden het lastig om aan te geven wat hun uniek maakt. Ze weten het wel ongeveer, maar kunnen het vaak niet precies verwoorden.

Het is daarom belangrijk dat je als trainer je eigen trainingsaanbod hebt. Een aanbod van trainingen waarmee jij je expertise laat zien en waarin jouw visie weerspiegeld wordt. Zodat direct duidelijk is wat jou van andere trainers onderscheidt.

Over een eigen trainingsaanbod bestaat bij veel trainers echter een aantal misverstanden. In dit artikel vind je de drie die ik het meeste hoor.

1. Een eigen trainingsaanbod heeft alleen zin als je trainingen met open inschrijvingen aanbiedt.

Ik weet dat er trainers zijn die absoluut geen trainingen met open inschrijvingen willen aanbieden. Maar dat betekent niet dat een eigen trainingsaanbod dan niet bij je past.

Je trainingsaanbod kan namelijk ook (deels) uit trainingen bestaan die je in-company aanbiedt. Als jij een eigen aanbod op je website hebt staan, weten opdrachtgevers namelijk precies waarvoor ze jou kunnen inhuren.

Daarnaast ben je ook voor trainingsbureaus interessanter. Zo sprak ik deze week een directeur van een trainingsbureau die letterlijk tegen mij zei: “Wij werken vrijwel alleen nog met freelancers en dat bevalt ons erg goed. Er zijn er in Nederland zoveel dat wij precies diegene kunnen uitkiezen die inhoudelijk bij de training past”.

Dus hoe beter jij kunt laten zien wat jouw expertise is, hoe aantrekkelijker jij wordt voor deelnemers, opdrachtgevers en trainingsbureaus. En een eigen trainingsaanbod is dé manier om jouw expertise te laten zien.

2. Een eigen trainingsaanbod is saai.

Veel trainers hebben voor het vak gekozen vanwege de afwisseling. Ze houden ervan om steeds weer verschillende trainingen aan verschillende groepen te geven.

Het beeld dat veel trainers bij een eigen trainingsaanbod hebben, is dat je nog maar één soort training aan één soort doelgroep geeft. En om dat dag in dag uit te doen, lijkt veel trainers dodelijk saai! (wat ik me goed kan voorstellen, dat zou ik ook héél erg saai vinden!:-))

Een trainingsaanbod betekent echter helemaal niet dat je nog maar één soort training geeft. Integendeel! Je kunt nog steeds verschillende trainingen aanbieden, zowel qua inhoud als qua vorm en/of duur.

Een trainingsaanbod betekent dat je focus in je trainingen aanbrengt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde doelgroep (en daar verschillende trainingen voor aanbieden). Of je kiest juist voor een bepaald onderwerp (en geeft daarover aan verschillende doelgroepen trainingen). Om nog maar te zwijgen over de verschillende vormen waarvoor je kunt kiezen.

Bovendien geloof ik dat je trainingsaanbod over die onderwerpen moet gaan — en voor die doelgroepen moet zijn — waar jouw hart en expertise liggen. Dat kan dan toch niet saai voor je zijn?!

3. Heb je eenmaal gekozen, dan zit je voor altijd aan je trainingsaanbod vast.

Net zoals jij als persoon altijd in ontwikkeling bent, is jouw trainingsaanbod dat ook. Je doet nieuwe inzichten op, je leert nieuwe vaardigheden en/of je wordt een jaartje ouder (en wijzer). Dat heeft invloed op je trainingsaanbod.

Dat kan betekenen dat je daardoor de focus binnen je trainingsaanbod verandert. Je kiest bijvoorbeeld voor een andere doelgroep omdat die nu nog beter bij je past. Of je gaat je aanbod juist verbreden omdat je door nieuwe kennis en inzichten je deelnemers nog beter kunt helpen.

Bovendien ben je ondernemer! Dat betekent dat je iedere opdracht kunt aannemen waarvoor je gevraagd wordt. Dus komt er een opdracht voorbij die niet bij je aanbod past, dan ben je uiteraard altijd vrij om toch ‘ja’ tegen die opdracht te zeggen. Een leuke opdracht laat je toch niet schieten?!

Heb jij al een eigen trainingsaanbod?

Dan lees ik graag wat jouw ervaringen zijn!

Verlang jij ook naar een eigen trainingsaanbod?

Wil jij ook je eigen trainingsaanbod ontwikkelen én leren hoe je dit aanbod succesvol in de markt zet op een manier die bij je past? Kijk dan eens of Spring eruit als Toptrainer interessant voor je is.

Foto: met dank aan Pixabay


Originally published at www.selmafoeken.nl on May 8, 2014.

Like what you read? Give Selma Foeken a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.