“CRM uzmanı ne yapar?” yazısından bu yana 1 yıldan fazla süre geçmiş. Bunun gibi “ — ne iş yapar?” yazılarının oldukça ilgi gördüğünü ve faydalı bulunduğunu farkettim. Şirkette görevimin değişmesi ile birlikte bu yeni sayılabilecek alanda neler yapıldığından bahsetmek istiyorum.

Öncelikle, Pazarlama departmanları “4P” (product, price, place, promotion) kavramına göre…

Bir önceki yazıda Apriori algoritmasının çalışma prensiplerine değinmiştim. Gerçekte şirket problemlerinin daha farklı olduğunu söyleyenler de oldu, bu tarz algoritmalarla müşteri yönetiminin iyi sağlanamayacağını söyleyenler de. Burada amacım bildiklerimi paylaşmak aslında. Herkesin okuyucu kitlesi farklı ve ben de ‘Müşteri Analitiği’ni daha basit bir şekilde yazmam konusunda da geri dönüşler alıyorum…

E-ticaretten alışveriş yapan karşınıza çıkmıştır, beyaz bir gömleğe bakıyorsunuz ve sitenin aşağısında bazı öneriler size gösteriliyor. Sizin beğendiğiniz gömlekle beraber diğer insanlar ne almış, bu nasıl bir kurala nasıl oturtuluyor? Aslında basit bir algoritma ile bunu tespit etmek kolay.

Birliktelik analizi, sepet analizi diye de geçiyor, genellikle market datası üzerinde…

Sektörlere göre yapılan CRM işleri özünde aynı, ancak detaylarda farklılıklar olabiliyor.

Perakende CRM’inde önemli noktalardan biri “Omni-channel” bakış açısına sahip olmak ya da olmamak. Bu tamamen şirketin vereceği business kararı ama şahsi fikrim “Omni-channel” bakış açısı ile datanın değerlendirilmesi. Bu konuyu biraz daha açacak olursam, X markasının ürünlerine online’da bakıp…

Pandas paketi ile yüklenilen data üzerinde birçok soruya cevap bulunabilir. Veriyi yükledikten sonra temel incelemeler için işe yarayabilecek kodları bir arada bulabilirsiniz.

import pandas as pd

Öncelikle örnek bir data yükleyelim, Kaggle.com üzerinden eriştiğimiz bir telekom datasını yüklüyoruz. Ve bunu data adına atıyoruz.

data = pd.read_csv('WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv')

Datanın tümünü görmek için:

CRM tarafında müşteriler ile farklı kanallardan iletişime geçiyoruz. SMS/ e-mail/ push notification gibi iletişim kanalları üzerinden mevcut kampanyaları duyurmak, yenilikler hakkında haber vermek günlük operasyonların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Müşteri olarak birçok markadan günlük olarak sürekli bildirim & e-mail vs. alıyorum. Bazen ilgili olmadığım ürünler hakkında dahi bilgilendirme alabiliyorum. CRM…

Kaggle.com machine learning, veri görselleştirme, analiz çalışmaları yapmayı sağlayan bir platform. Bu open-source kaynak, içerisinde bir çok veri seti bulunduruyor ve data science meraklıları case’leri nasıl çözdüklerini paylaşıyor. Buradaki problemler günümüzde popular olan R ya da Python programlarıyla çözülüyor.

Bu yazımda, Kaggle.com’da bir telekom müşteri datası üzerinde ‘Müşteri bu şirketi…

CRM’i iki bölümde inceleyecek olursak, bunlar kampanya& iletişim ve analitik uygulamaları olabilir. Bu yazımda analitik tarafta neler yapılabileceğinden ve CRM’de kullanılan algoritmalardan bahsedeceğim.

Müşteriler ile ilgili verileri aldıktan sonra, Python, SPSS ya da herhangi bir programlama tool’u üzerinden işleyebiliyoruz. Bu yazıma tekrar göz atabilirsiniz:

Genellikle tool’lar üzerindeki veri işleme metodu…

Bu yazımda bazı genel geçer CRM kavramları ve temel CRM analizlerinden bahsedeceğim. Bu konular hangi sektörde olursanız olun, bir noktada karşınıza çıkabilir.

· Müşterinin Alışveriş Sıklığı

Markalar, müşterilerinin onlardan ne sıklıkla alışveriş yaptıklarını merak ederler ve daha sık uğramalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yaparlar. A markasını düşünelim. Siz bu mağazaya 10 günde bir gidip…

Ürünlerin üzerindeki barkodlar çok sayıda veri içeriyor.

Bildiğiniz gibi önceki yazılarda müşteri verileri ile neler yapılabileceğiden bahsetmiştim. Şimdi bu verileri nasıl toplayıp, işleyebileceğimize değineceğim.

Diyelim ki, belli bir müşteri kitlesine iletişim yapılması gerekiyor. Mailing, Push Notification tool’umuz var. Peki iletişim yapılacak kitleyi nasıl belirleyeceğiz?

1. seçenek: Bu tool’larla veritabanı bağlantısını sağlamak. …

Sena Merter Dereli

Marketing Analytics & Growth @Turkcell | @n11.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store