In English below

Olin lyhyellä Saksan reissulla, johon kuului seminaaripäivä yliopistokaupungissa Göttingenissä ja pari lomapäivää Berliinissä. Berliinissä ei voinut välttää Berliinin muurin historiaan tutustumista. Häpeäkseni minun on tunnustettava, etten ollut tiedostanut asiaa aiemmin yhtä hyvin kuin tämän matkan jälkeen.

Stasi-museon edustalla on ulkoilmanäyttely koskien prosesseja, jotka johtivat muurin murtumiseen. Hyvin…


Always keep your eyes closed when someone’s taking a photo.

In English below.

Osallistuin ensimmäistä kertaa paneeliin sitten vuoden 2004 Finnconin Xena-paneelin. Kyseessä oli siis jännittävä ensimmäinen paneelini poliitikkona. TV:n vaalipaneeleissa olen nähnyt toistensa päälle puhuvia omasta tilastaan kiinni pitäviä debatoijia. TYY:n ja P-Klubin vaalipaneelissa oli sen sijaan hyvin käyttäytyviä ja toisilleen tilaa antavia puhujia.

Mitä opin?

Ota selvää asioista…


This time I make an exception and publish this post only in Finnish. Sorry about that!

Pidin 8.3.2017 naistenpäivän mieleneosoituksen yhteydessä puheen, jonka kopioin nyt tähän.

Uusimmassa Long Play:n artikkelissa käsiteltiin sukupuolta. Myös sen mukaan sukupuoli on moninaisempi kuin pelkästään biologisesti ja kulttuurisesti määriteltynä. …


We are often defined by our gender. Sex is often the biological and gender cultural. But according to Judith Butler we can define our gender also by roles and our actions.

I am a cis-woman. What does that mean? My gender identity matches to the sex that was assigned to…


Photo credit: Väestöliitto

One of my main campaign pledges is to improve the mental health and social services.

According to care guidelines mental health patients should be treated both by medicines and psychotherapy. …


Photo credit: mtv.fi

National union of university students in Finland (SYL) demands free birth control including condoms and hormonal contraception for everyone under 25. According to SYL’s release abortions and STDs have decreased in the municipalities where the birth control is free.

For now only few of the communes offer free contraception. At…


I’m standing for the local election in Turku, Finland as the candidate of the feminist party.

Why are you writing this in English?

According to Statistics of Finland there are 10.4% who have immigrant background.

I also want the foreign feminists to know how are the feminists doing in Finland.

Mari Säisä

PhD Student. Feminist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store