What did I learn on my trip to Germany? / Saksan matkalla opittua.

In English below

Olin lyhyellä Saksan reissulla, johon kuului seminaaripäivä yliopistokaupungissa Göttingenissä ja pari lomapäivää Berliinissä. Berliinissä ei voinut välttää Berliinin muurin historiaan tutustumista. Häpeäkseni minun on tunnustettava, etten ollut tiedostanut asiaa aiemmin yhtä hyvin kuin tämän matkan jälkeen.

Stasi-museon edustalla on ulkoilmanäyttely koskien prosesseja, jotka johtivat muurin murtumiseen. Hyvin kuratoiduista tauluista selvisi, kuinka varsinkin Itä-Saksan väestö oli noussut 1980-luvun aikana kapinaan vallitsevia oloja vastaan.

Kävimme myös East Side Galleryn luona sijaitsevassa Berlin Wall Museumissa, jossa kerrottiin koko muurin historiasta. Oli pysäyttävää nähdä, miten erilaisia uutisia näytettiin eri Saksoissa ja miten itäsaksalaiset olivat yrittäneet paeta länteen.

Kävimme myös Spree-joen tuntumassa sijaitsevassa DDR-museossa, joka demonstroi hyvin sen, miksi idästä haluttiin pois. Ruokaa varten kerättiin kuponkeja ja markkinat olivat lähinnä Neuvostoliiton kontrolloimia.

Aloin miettiä muun muassa katsomiani vaaliväittelyitä, joissa vaaditaan EU:sta eroa. Suomi ei mielestäni pärjäisi omavaraisena eikä ilman EU:n tuomia kauppasopimuksia ja vapaata liikkuvuutta. Ainakin tulisi pian ikävä elektroniikkaa ja eksoottisia hedelmiä, joita sisämarkkinoilta ei saa.

Mietin myös Trumpin uhkailemaa muurin rakennusta. Viekö se Yhdysvaltoja takaisin 1960-lukua?

Tänä aamuna sosiaalista mediaa selatessani luin eilisillasta, jolloin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita pakkosiirrettiin Afganistaniin. Ulkoministeriö kehottaa välttämään maahan matkustamista, kun taas Migrin mukaan maahan on turvallista lähettää perheitä.

Eilen ja tänään järjestettiin mielenosoituksia pakkopalautuksia vastaan. Somessa kohistiin ja verrattiin tapahtunutta historiassa tapahtuneeseen juutalaispakolaisten pakkopalautuksiin. Molemmissa tapauksissa kohtalona on todennäköisesti kuolema.

Feministisen puolueen kuntavaaliohjelmassa muistutetaan, että kaupunki kuuluu kaikille, myös turvaa etsiville. Turvapaikkoja kuuluisi olla kunnissa enemmän ja paperittomillekin kuuluisi taata terveydehuolto.

I have taken a break from campaign work, while I travelled to Germany for a seminar in Göttingen and a vacation in Berlin. It’s a shame to admit that I didn’t really think about the Berlin wall before. I’m going to write you couple of things which have crossed my mind since the trip.

We went to see exhibition on the events which led to the fall of the Berlin Wall. The exhibition was situated in the front of stasi-museum and I can highly recommend it. Overall all the museums in Germany were well curated. I was inspired how much especially East Berliners rioted and marched on the streets.

We went also to the Berlin Wall museum which was near the East Side Gallery. It was astonishing to see how differently the news were told in the East and the West and how sad destiny people had while trying to escape from DDR.

Beside the Spree river is the DDR museum, where I finally understood what drove people to try the escape. People had to save coupons to get food. They didn’t have the luxury of choice in the market because all the products were from the Soviet block.

I started to think about all the panels where candidates tell that Finland should resign from the EU. I think that Finland would not manage as self-support state without EU’s trade agreements and free movement of the people. We would soon miss electronics and exotic fruits.

I also think about Trump’s wall. Are they going back to the 60’s when it was us against others?

This morning when I was browsing the social media, I was shocked to read that many refugees were deported back to Afghanistan. Finnish State Department gas suggested that no one is safe there, but the migration official disagree.

Yesterday and today people arranged demonstrations against the deportations. In social media they compared these deportations to the jew deportations in 1940’s. Both lead to probable death.

The Feminist Party reminds that the city is for everyone. Asylums should be given more easily and health care should be available also for those without papers.

Sources:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.