Yazıyı okuyunca iştahım kabardı çok iyi anlatmışsın.Kitaba
Mürsel Aydın
1

Ben Akılçelen Kitaplar’dan 4. baskısını okudum kitabın o nedenle yalnızca ona dair yorumda bulunabilirim ama güzeldi. Arkadaş’tan çıkanın 2. baskısı olmuş mu bilmiyorum göremedim, ilk baskı da 2006 diyor. Çevirmen aynı zaten o yüzden içerik aynıdır. Bendeki kitapta ufak bir iki basım sıkıntısı vardı (sayfa içine katlanmış bir yerde önü arkası derken 20 sayfayı etkilemiş neredeyse), onun dışında dizgisi güzeldi. Sevindim beğenmenize, teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.