HOWEST goes Blockchain (en SettleMint Blockchain Academy is erbij!)

Blockchain is een van dé technologietrends voor de KMO in 2017. De impact van blockchain op onze samenleving wordt groter dan de impact die het internet zelf tot nu toe heeft gehad. De Hogeschool West-Vlaanderen verzamelt daarom op donderdag 18 mei 2017 een aantal topsprekers, zoals o.a. Vitalik Buterin (mede-oprichter van Ethereum en Bitcoin Magazine), Roderik van der Veer (CTO van SettleMint), Duncan Jahnston-Watt (CEO Cloudsoft en lid van Hyperledger), verduidelijkt met cases en met ‘real life’ getuigenissen.

Dit Blockchainevent gaat door op donderdag 18 mei 2017 en begint om 9.30 uur voor leerkrachten en studenten en om 13.30 uur voor bedrijven, overheden, social profit ondernemingen en alle andere geïnteresseerden. 
Het vindt plaats in Kinepolis Brugge (Koning Albert I-laan 200, 8200 Brugge).

Deelname aan dit evenement kost €100. Inschrijven is verplicht!

  • Van 9.30 tot 12.00 uur voor leerkrachten en laatstejaars secundair onderwijs en ook voor studenten hoger onderwijs: info en inschrijven
  • Van 13.30 tot 18.00 voor bedrijven, overheden, social profit ondernemingen en alle andere geïnteresseerden: info en inschrijven

Perscontact Howest: Kurt Callewaert (kurt.callewaert@howest.be)
Perscontact SettleMint Blockchain Academy: Els Meyvaert (els@settlemint.io / +32 476 999 539)

Like what you read? Give SettleMint Blockchain Academy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.