Shakhil Shah
Shakhil Shah

Shakhil Shah

Specializing in sourcing, trade, imports and exports from Asia and Africa. Specjalizującą się w outsourcingu, handlu, imporcie i eksporcia z Azji i Afryki